پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
1689500
بیشترین: 
1710500
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1708500
زمان: 
6/26 19:10
قیمت آبشده جهانی امروز 26 شهریور 1397
قیمت آبشده جهانیدر تاریخ 26 شهریور 1397 , 1708500 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/26 13:25","price":1700500},{"date":"1397/06/26 13:30","price":1698500},{"date":"1397/06/26 13:45","price":1693500},{"date":"1397/06/26 13:55","price":1694500},{"date":"1397/06/26 14:00","price":1693500},{"date":"1397/06/26 14:05","price":1689500},{"date":"1397/06/26 14:15","price":1691500},{"date":"1397/06/26 14:20","price":1692500},{"date":"1397/06/26 14:25","price":1693500},{"date":"1397/06/26 14:30","price":1698500},{"date":"1397/06/26 14:50","price":1699500},{"date":"1397/06/26 14:55","price":1696500},{"date":"1397/06/26 15:00","price":1697500},{"date":"1397/06/26 15:05","price":1699500},{"date":"1397/06/26 15:10","price":1700500},{"date":"1397/06/26 15:15","price":1697500},{"date":"1397/06/26 15:25","price":1698500},{"date":"1397/06/26 15:30","price":1700500},{"date":"1397/06/26 16:00","price":1701500},{"date":"1397/06/26 16:05","price":1702500},{"date":"1397/06/26 16:10","price":1705500},{"date":"1397/06/26 16:15","price":1704500},{"date":"1397/06/26 16:20","price":1703500},{"date":"1397/06/26 16:25","price":1702500},{"date":"1397/06/26 16:45","price":1703500},{"date":"1397/06/26 16:50","price":1701500},{"date":"1397/06/26 16:55","price":1702500},{"date":"1397/06/26 17:00","price":1706500},{"date":"1397/06/26 17:10","price":1705500},{"date":"1397/06/26 17:20","price":1703500},{"date":"1397/06/26 17:25","price":1705500},{"date":"1397/06/26 17:30","price":1703500},{"date":"1397/06/26 17:40","price":1700500},{"date":"1397/06/26 17:50","price":1702500},{"date":"1397/06/26 17:55","price":1703500},{"date":"1397/06/26 18:05","price":1704500},{"date":"1397/06/26 18:15","price":1706500},{"date":"1397/06/26 18:40","price":1703500},{"date":"1397/06/26 18:50","price":1708500},{"date":"1397/06/26 18:55","price":1709500},{"date":"1397/06/26 19:05","price":1710500},{"date":"1397/06/26 19:10","price":1708500}
بروزرسانی در تاریخ 03 شهریور 1398