پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
1690000
بیشترین: 
1711000
قیمت تقلبی: 
1709000
زمان: 
6/26 19:10
قیمت آبشده بنکداری امروز 26 شهریور 1397
قیمت آبشده بنکداریدر تاریخ 26 شهریور 1397 , 1709000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/26 13:25","price":1701000},{"date":"1397/06/26 13:30","price":1699000},{"date":"1397/06/26 13:45","price":1694000},{"date":"1397/06/26 13:55","price":1695000},{"date":"1397/06/26 14:00","price":1694000},{"date":"1397/06/26 14:05","price":1690000},{"date":"1397/06/26 14:15","price":1692000},{"date":"1397/06/26 14:20","price":1693000},{"date":"1397/06/26 14:25","price":1694000},{"date":"1397/06/26 14:30","price":1699000},{"date":"1397/06/26 14:50","price":1700000},{"date":"1397/06/26 14:55","price":1697000},{"date":"1397/06/26 15:00","price":1698000},{"date":"1397/06/26 15:05","price":1700000},{"date":"1397/06/26 15:10","price":1701000},{"date":"1397/06/26 15:15","price":1698000},{"date":"1397/06/26 15:25","price":1699000},{"date":"1397/06/26 15:30","price":1701000},{"date":"1397/06/26 16:00","price":1702000},{"date":"1397/06/26 16:05","price":1703000},{"date":"1397/06/26 16:10","price":1706000},{"date":"1397/06/26 16:15","price":1705000},{"date":"1397/06/26 16:20","price":1704000},{"date":"1397/06/26 16:25","price":1703000},{"date":"1397/06/26 16:45","price":1704000},{"date":"1397/06/26 16:50","price":1702000},{"date":"1397/06/26 16:55","price":1703000},{"date":"1397/06/26 17:00","price":1707000},{"date":"1397/06/26 17:10","price":1706000},{"date":"1397/06/26 17:20","price":1704000},{"date":"1397/06/26 17:25","price":1706000},{"date":"1397/06/26 17:30","price":1704000},{"date":"1397/06/26 17:40","price":1701000},{"date":"1397/06/26 17:50","price":1703000},{"date":"1397/06/26 17:55","price":1704000},{"date":"1397/06/26 18:05","price":1705000},{"date":"1397/06/26 18:15","price":1707000},{"date":"1397/06/26 18:40","price":1704000},{"date":"1397/06/26 18:50","price":1709000},{"date":"1397/06/26 18:55","price":1710000},{"date":"1397/06/26 19:05","price":1711000},{"date":"1397/06/26 19:10","price":1709000}
بروزرسانی در تاریخ 27 مرداد 1398