پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
13820
بیشترین: 
14080
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
14040
زمان: 
6/26 22:20
قیمت دلار هرات امروز 26 شهریور 1397
قیمت دلار هراتدر تاریخ 26 شهریور 1397 , 14040 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/26 11:50","price":13880},{"date":"1397/06/26 12:00","price":13820},{"date":"1397/06/26 12:20","price":13970},{"date":"1397/06/26 12:30","price":13950},{"date":"1397/06/26 12:50","price":13900},{"date":"1397/06/26 13:00","price":13950},{"date":"1397/06/26 13:20","price":13920},{"date":"1397/06/26 13:30","price":13930},{"date":"1397/06/26 13:50","price":13920},{"date":"1397/06/26 14:00","price":13940},{"date":"1397/06/26 14:10","price":13870},{"date":"1397/06/26 14:20","price":13970},{"date":"1397/06/26 14:30","price":13870},{"date":"1397/06/26 14:50","price":13930},{"date":"1397/06/26 15:00","price":13980},{"date":"1397/06/26 15:10","price":13910},{"date":"1397/06/26 15:20","price":13950},{"date":"1397/06/26 15:30","price":13970},{"date":"1397/06/26 15:50","price":13960},{"date":"1397/06/26 16:00","price":13980},{"date":"1397/06/26 16:10","price":13970},{"date":"1397/06/26 16:20","price":13920},{"date":"1397/06/26 16:30","price":13960},{"date":"1397/06/26 16:50","price":13970},{"date":"1397/06/26 17:00","price":13960},{"date":"1397/06/26 17:10","price":13990},{"date":"1397/06/26 17:50","price":13980},{"date":"1397/06/26 18:00","price":13950},{"date":"1397/06/26 18:20","price":13940},{"date":"1397/06/26 18:50","price":13950},{"date":"1397/06/26 19:00","price":13960},{"date":"1397/06/26 19:10","price":13940},{"date":"1397/06/26 20:10","price":13930},{"date":"1397/06/26 20:20","price":13940},{"date":"1397/06/26 20:30","price":13960},{"date":"1397/06/26 20:50","price":14000},{"date":"1397/06/26 21:00","price":14020},{"date":"1397/06/26 21:10","price":14080},{"date":"1397/06/26 21:20","price":14040},{"date":"1397/06/26 21:30","price":14080},{"date":"1397/06/26 21:50","price":14030},{"date":"1397/06/26 22:00","price":14050},{"date":"1397/06/26 22:10","price":14020},{"date":"1397/06/26 22:20","price":14040}
بروزرسانی در تاریخ 31 مرداد 1398