کمترین: 
158071
بیشترین: 
158926
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
158071.0
زمان: 
6/26 14:10
قیمت شاخص بورس امروز 26 شهریور 1397
قیمت نهایی شاخص بورسدر تاریخ 26 شهریور 1397 , 158071.0 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/26 11:10","price":158926.0},{"date":"1397/06/26 14:10","price":158071.0}
بروزرسانی در تاریخ 30 مهر 1398