پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
3390
بیشترین: 
3473
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3473
زمان: 
6/26 21:20
قیمت رینگیت مالزی امروز 26 شهریور 1397
قیمت رینگیت مالزیدر تاریخ 26 شهریور 1397 , 3473 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/26 10:20","price":3441},{"date":"1397/06/26 10:50","price":3439},{"date":"1397/06/26 11:00","price":3441},{"date":"1397/06/26 11:10","price":3438},{"date":"1397/06/26 11:20","price":3440},{"date":"1397/06/26 11:30","price":3439},{"date":"1397/06/26 11:50","price":3410},{"date":"1397/06/26 12:00","price":3416},{"date":"1397/06/26 12:20","price":3427},{"date":"1397/06/26 12:30","price":3420},{"date":"1397/06/26 12:50","price":3434},{"date":"1397/06/26 13:00","price":3425},{"date":"1397/06/26 13:10","price":3419},{"date":"1397/06/26 13:20","price":3423},{"date":"1397/06/26 13:50","price":3435},{"date":"1397/06/26 14:00","price":3425},{"date":"1397/06/26 14:10","price":3413},{"date":"1397/06/26 14:20","price":3390},{"date":"1397/06/26 14:30","price":3412},{"date":"1397/06/26 14:50","price":3434},{"date":"1397/06/26 15:00","price":3439},{"date":"1397/06/26 15:10","price":3444},{"date":"1397/06/26 15:20","price":3443},{"date":"1397/06/26 15:30","price":3442},{"date":"1397/06/26 15:50","price":3449},{"date":"1397/06/26 16:00","price":3455},{"date":"1397/06/26 16:10","price":3454},{"date":"1397/06/26 16:20","price":3449},{"date":"1397/06/26 16:30","price":3446},{"date":"1397/06/26 16:50","price":3456},{"date":"1397/06/26 17:00","price":3448},{"date":"1397/06/26 17:10","price":3460},{"date":"1397/06/26 17:20","price":3457},{"date":"1397/06/26 17:30","price":3458},{"date":"1397/06/26 17:50","price":3457},{"date":"1397/06/26 18:00","price":3452},{"date":"1397/06/26 18:10","price":3459},{"date":"1397/06/26 18:20","price":3455},{"date":"1397/06/26 18:30","price":3457},{"date":"1397/06/26 18:50","price":3454},{"date":"1397/06/26 19:00","price":3461},{"date":"1397/06/26 19:20","price":3462},{"date":"1397/06/26 19:30","price":3458},{"date":"1397/06/26 19:50","price":3460},{"date":"1397/06/26 20:00","price":3458},{"date":"1397/06/26 20:10","price":3460},{"date":"1397/06/26 20:20","price":3462},{"date":"1397/06/26 20:30","price":3463},{"date":"1397/06/26 20:50","price":3466},{"date":"1397/06/26 21:00","price":3464},{"date":"1397/06/26 21:20","price":3473}
بروزرسانی در تاریخ 31 مرداد 1398