پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
10208
بیشترین: 
10483
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
10483
زمان: 
6/26 21:20
قیمت دلار سنگاپور امروز 26 شهریور 1397
قیمت دلار سنگاپوردر تاریخ 26 شهریور 1397 , 10483 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/26 10:20","price":10355},{"date":"1397/06/26 10:30","price":10353},{"date":"1397/06/26 10:50","price":10351},{"date":"1397/06/26 11:00","price":10352},{"date":"1397/06/26 11:10","price":10347},{"date":"1397/06/26 11:20","price":10351},{"date":"1397/06/26 11:30","price":10349},{"date":"1397/06/26 11:50","price":10259},{"date":"1397/06/26 12:00","price":10280},{"date":"1397/06/26 12:20","price":10315},{"date":"1397/06/26 12:30","price":10294},{"date":"1397/06/26 12:50","price":10336},{"date":"1397/06/26 13:00","price":10313},{"date":"1397/06/26 13:10","price":10299},{"date":"1397/06/26 13:20","price":10307},{"date":"1397/06/26 13:30","price":10305},{"date":"1397/06/26 13:50","price":10340},{"date":"1397/06/26 14:00","price":10313},{"date":"1397/06/26 14:10","price":10277},{"date":"1397/06/26 14:20","price":10208},{"date":"1397/06/26 14:30","price":10273},{"date":"1397/06/26 14:50","price":10340},{"date":"1397/06/26 15:00","price":10357},{"date":"1397/06/26 15:10","price":10372},{"date":"1397/06/26 15:20","price":10368},{"date":"1397/06/26 15:30","price":10363},{"date":"1397/06/26 15:50","price":10389},{"date":"1397/06/26 16:00","price":10405},{"date":"1397/06/26 16:10","price":10404},{"date":"1397/06/26 16:20","price":10391},{"date":"1397/06/26 16:30","price":10382},{"date":"1397/06/26 16:50","price":10416},{"date":"1397/06/26 17:00","price":10392},{"date":"1397/06/26 17:10","price":10429},{"date":"1397/06/26 17:20","price":10423},{"date":"1397/06/26 17:30","price":10424},{"date":"1397/06/26 17:50","price":10401},{"date":"1397/06/26 18:00","price":10409},{"date":"1397/06/26 18:10","price":10439},{"date":"1397/06/26 18:20","price":10424},{"date":"1397/06/26 18:30","price":10430},{"date":"1397/06/26 18:50","price":10418},{"date":"1397/06/26 19:00","price":10446},{"date":"1397/06/26 19:10","price":10445},{"date":"1397/06/26 19:20","price":10448},{"date":"1397/06/26 19:30","price":10441},{"date":"1397/06/26 19:50","price":10437},{"date":"1397/06/26 20:00","price":10431},{"date":"1397/06/26 20:10","price":10437},{"date":"1397/06/26 20:20","price":10444},{"date":"1397/06/26 20:30","price":10446},{"date":"1397/06/26 20:50","price":10458},{"date":"1397/06/26 21:00","price":10452},{"date":"1397/06/26 21:10","price":10455},{"date":"1397/06/26 21:20","price":10483}
بروزرسانی در تاریخ 01 شهریور 1398