کمترین: 
11.4
بیشترین: 
11.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
11.7
زمان: 
6/26 20:10
قیمت دینار عراق امروز 26 شهریور 1397
قیمت دینار عراقدر تاریخ 26 شهریور 1397 , 11.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/26 10:20","price":11.6},{"date":"1397/06/26 11:50","price":11.5},{"date":"1397/06/26 12:50","price":11.6},{"date":"1397/06/26 13:00","price":11.5},{"date":"1397/06/26 13:50","price":11.6},{"date":"1397/06/26 14:00","price":11.5},{"date":"1397/06/26 14:20","price":11.4},{"date":"1397/06/26 14:30","price":11.5},{"date":"1397/06/26 14:50","price":11.6},{"date":"1397/06/26 17:10","price":11.7},{"date":"1397/06/26 17:20","price":11.6},{"date":"1397/06/26 18:10","price":11.7},{"date":"1397/06/26 18:20","price":11.6},{"date":"1397/06/26 19:00","price":11.7},{"date":"1397/06/26 19:30","price":11.6},{"date":"1397/06/26 19:50","price":11.7},{"date":"1397/06/26 20:00","price":11.6},{"date":"1397/06/26 20:10","price":11.7}
بروزرسانی در تاریخ 27 مهر 1398