پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
36296
بیشترین: 
37188
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
37188
زمان: 
6/26 21:20
قیمت ریال عمان امروز 26 شهریور 1397
قیمت ریال عماندر تاریخ 26 شهریور 1397 , 37188 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/26 10:20","price":36847},{"date":"1397/06/26 10:30","price":36844},{"date":"1397/06/26 10:50","price":36824},{"date":"1397/06/26 11:00","price":36842},{"date":"1397/06/26 11:10","price":36820},{"date":"1397/06/26 11:20","price":36833},{"date":"1397/06/26 11:30","price":36828},{"date":"1397/06/26 11:50","price":36509},{"date":"1397/06/26 12:00","price":36579},{"date":"1397/06/26 12:20","price":36696},{"date":"1397/06/26 12:30","price":36618},{"date":"1397/06/26 12:50","price":36770},{"date":"1397/06/26 13:00","price":36676},{"date":"1397/06/26 13:10","price":36610},{"date":"1397/06/26 13:20","price":36653},{"date":"1397/06/26 13:30","price":36650},{"date":"1397/06/26 13:50","price":36781},{"date":"1397/06/26 14:00","price":36668},{"date":"1397/06/26 14:10","price":36547},{"date":"1397/06/26 14:20","price":36296},{"date":"1397/06/26 14:30","price":36536},{"date":"1397/06/26 14:50","price":36763},{"date":"1397/06/26 15:00","price":36825},{"date":"1397/06/26 15:10","price":36872},{"date":"1397/06/26 15:20","price":36866},{"date":"1397/06/26 15:30","price":36850},{"date":"1397/06/26 15:50","price":36929},{"date":"1397/06/26 16:00","price":36993},{"date":"1397/06/26 16:10","price":36983},{"date":"1397/06/26 16:20","price":36931},{"date":"1397/06/26 16:30","price":36900},{"date":"1397/06/26 16:50","price":37006},{"date":"1397/06/26 17:00","price":36922},{"date":"1397/06/26 17:10","price":37052},{"date":"1397/06/26 17:20","price":37016},{"date":"1397/06/26 17:30","price":37031},{"date":"1397/06/26 17:50","price":37016},{"date":"1397/06/26 18:00","price":36965},{"date":"1397/06/26 18:10","price":37057},{"date":"1397/06/26 18:20","price":37014},{"date":"1397/06/26 18:30","price":37035},{"date":"1397/06/26 18:50","price":36996},{"date":"1397/06/26 19:00","price":37071},{"date":"1397/06/26 19:10","price":37076},{"date":"1397/06/26 19:20","price":37084},{"date":"1397/06/26 19:30","price":37040},{"date":"1397/06/26 19:50","price":37050},{"date":"1397/06/26 20:00","price":37030},{"date":"1397/06/26 20:10","price":37053},{"date":"1397/06/26 20:20","price":37074},{"date":"1397/06/26 20:30","price":37081},{"date":"1397/06/26 20:50","price":37110},{"date":"1397/06/26 21:00","price":37097},{"date":"1397/06/26 21:10","price":37094},{"date":"1397/06/26 21:20","price":37188}
بروزرسانی در تاریخ 04 شهریور 1398