پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
3849
بیشترین: 
3938
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3934
زمان: 
6/26 21:10
قیمت ریال قطر امروز 26 شهریور 1397
قیمت ریال قطردر تاریخ 26 شهریور 1397 , 3934 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/26 10:20","price":3909},{"date":"1397/06/26 10:30","price":3908},{"date":"1397/06/26 10:50","price":3905},{"date":"1397/06/26 11:00","price":3907},{"date":"1397/06/26 11:10","price":3905},{"date":"1397/06/26 11:20","price":3906},{"date":"1397/06/26 11:50","price":3877},{"date":"1397/06/26 12:00","price":3879},{"date":"1397/06/26 12:20","price":3892},{"date":"1397/06/26 12:30","price":3886},{"date":"1397/06/26 12:50","price":3894},{"date":"1397/06/26 13:00","price":3892},{"date":"1397/06/26 13:10","price":3883},{"date":"1397/06/26 13:20","price":3888},{"date":"1397/06/26 13:30","price":3887},{"date":"1397/06/26 13:50","price":3901},{"date":"1397/06/26 14:00","price":3893},{"date":"1397/06/26 14:10","price":3876},{"date":"1397/06/26 14:20","price":3849},{"date":"1397/06/26 14:30","price":3875},{"date":"1397/06/26 14:50","price":3895},{"date":"1397/06/26 15:00","price":3902},{"date":"1397/06/26 15:10","price":3910},{"date":"1397/06/26 15:50","price":3916},{"date":"1397/06/26 16:00","price":3924},{"date":"1397/06/26 16:10","price":3923},{"date":"1397/06/26 16:20","price":3913},{"date":"1397/06/26 16:30","price":3922},{"date":"1397/06/26 16:50","price":3925},{"date":"1397/06/26 17:10","price":3930},{"date":"1397/06/26 17:20","price":3926},{"date":"1397/06/26 17:30","price":3928},{"date":"1397/06/26 17:50","price":3924},{"date":"1397/06/26 18:00","price":3921},{"date":"1397/06/26 18:10","price":3930},{"date":"1397/06/26 18:20","price":3929},{"date":"1397/06/26 18:30","price":3927},{"date":"1397/06/26 18:50","price":3924},{"date":"1397/06/26 19:00","price":3931},{"date":"1397/06/26 19:20","price":3938},{"date":"1397/06/26 19:30","price":3924},{"date":"1397/06/26 19:50","price":3930},{"date":"1397/06/26 20:00","price":3925},{"date":"1397/06/26 20:10","price":3929},{"date":"1397/06/26 20:20","price":3932},{"date":"1397/06/26 20:30","price":3933},{"date":"1397/06/26 20:50","price":3936},{"date":"1397/06/26 21:00","price":3935},{"date":"1397/06/26 21:10","price":3934}
بروزرسانی در تاریخ 30 مرداد 1398