پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
3742
بیشترین: 
3831
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3831
زمان: 
6/26 21:20
قیمت ریال عربستان امروز 26 شهریور 1397
قیمت ریال عربستاندر تاریخ 26 شهریور 1397 , 3831 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/26 10:20","price":3797},{"date":"1397/06/26 10:50","price":3795},{"date":"1397/06/26 11:00","price":3798},{"date":"1397/06/26 11:10","price":3796},{"date":"1397/06/26 11:20","price":3794},{"date":"1397/06/26 11:30","price":3793},{"date":"1397/06/26 11:50","price":3764},{"date":"1397/06/26 12:00","price":3771},{"date":"1397/06/26 12:20","price":3780},{"date":"1397/06/26 12:30","price":3779},{"date":"1397/06/26 12:50","price":3790},{"date":"1397/06/26 13:00","price":3781},{"date":"1397/06/26 13:10","price":3771},{"date":"1397/06/26 13:20","price":3779},{"date":"1397/06/26 13:30","price":3778},{"date":"1397/06/26 13:50","price":3790},{"date":"1397/06/26 14:00","price":3779},{"date":"1397/06/26 14:10","price":3766},{"date":"1397/06/26 14:20","price":3742},{"date":"1397/06/26 14:30","price":3764},{"date":"1397/06/26 14:50","price":3789},{"date":"1397/06/26 15:00","price":3796},{"date":"1397/06/26 15:10","price":3800},{"date":"1397/06/26 15:20","price":3799},{"date":"1397/06/26 15:30","price":3797},{"date":"1397/06/26 15:50","price":3805},{"date":"1397/06/26 16:00","price":3809},{"date":"1397/06/26 16:10","price":3812},{"date":"1397/06/26 16:20","price":3806},{"date":"1397/06/26 16:30","price":3802},{"date":"1397/06/26 16:50","price":3813},{"date":"1397/06/26 17:00","price":3805},{"date":"1397/06/26 17:10","price":3818},{"date":"1397/06/26 17:20","price":3815},{"date":"1397/06/26 17:30","price":3816},{"date":"1397/06/26 17:50","price":3806},{"date":"1397/06/26 18:00","price":3809},{"date":"1397/06/26 18:10","price":3820},{"date":"1397/06/26 18:20","price":3814},{"date":"1397/06/26 18:30","price":3816},{"date":"1397/06/26 18:50","price":3811},{"date":"1397/06/26 19:00","price":3822},{"date":"1397/06/26 19:10","price":3821},{"date":"1397/06/26 19:30","price":3817},{"date":"1397/06/26 19:50","price":3818},{"date":"1397/06/26 20:00","price":3814},{"date":"1397/06/26 20:10","price":3818},{"date":"1397/06/26 20:20","price":3820},{"date":"1397/06/26 20:30","price":3821},{"date":"1397/06/26 20:50","price":3823},{"date":"1397/06/26 21:00","price":3821},{"date":"1397/06/26 21:20","price":3831}
بروزرسانی در تاریخ 02 شهریور 1398