پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
46485
بیشترین: 
47632
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
47632
زمان: 
6/26 21:20
قیمت دینار کویت امروز 26 شهریور 1397
قیمت دینار کویتدر تاریخ 26 شهریور 1397 , 47632 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/26 10:20","price":47181},{"date":"1397/06/26 10:30","price":47175},{"date":"1397/06/26 10:50","price":47152},{"date":"1397/06/26 11:00","price":47156},{"date":"1397/06/26 11:10","price":47123},{"date":"1397/06/26 11:20","price":47137},{"date":"1397/06/26 11:30","price":47127},{"date":"1397/06/26 11:50","price":46726},{"date":"1397/06/26 12:00","price":46815},{"date":"1397/06/26 12:20","price":46964},{"date":"1397/06/26 12:30","price":46865},{"date":"1397/06/26 12:50","price":47060},{"date":"1397/06/26 13:00","price":46940},{"date":"1397/06/26 13:10","price":46851},{"date":"1397/06/26 13:20","price":46910},{"date":"1397/06/26 13:30","price":46902},{"date":"1397/06/26 13:50","price":47117},{"date":"1397/06/26 14:00","price":46940},{"date":"1397/06/26 14:10","price":46803},{"date":"1397/06/26 14:20","price":46485},{"date":"1397/06/26 14:30","price":46793},{"date":"1397/06/26 14:50","price":47069},{"date":"1397/06/26 15:00","price":47145},{"date":"1397/06/26 15:10","price":47202},{"date":"1397/06/26 15:20","price":47203},{"date":"1397/06/26 15:30","price":47179},{"date":"1397/06/26 15:50","price":47297},{"date":"1397/06/26 16:00","price":47361},{"date":"1397/06/26 16:10","price":47351},{"date":"1397/06/26 16:20","price":47281},{"date":"1397/06/26 16:30","price":47254},{"date":"1397/06/26 16:50","price":47409},{"date":"1397/06/26 17:00","price":47265},{"date":"1397/06/26 17:10","price":47450},{"date":"1397/06/26 17:20","price":47413},{"date":"1397/06/26 17:50","price":47396},{"date":"1397/06/26 18:00","price":47343},{"date":"1397/06/26 18:10","price":47459},{"date":"1397/06/26 18:20","price":47407},{"date":"1397/06/26 18:30","price":47426},{"date":"1397/06/26 18:50","price":47380},{"date":"1397/06/26 19:00","price":47476},{"date":"1397/06/26 19:10","price":47498},{"date":"1397/06/26 19:20","price":47493},{"date":"1397/06/26 19:30","price":47452},{"date":"1397/06/26 19:50","price":47465},{"date":"1397/06/26 20:00","price":47442},{"date":"1397/06/26 20:10","price":47475},{"date":"1397/06/26 20:20","price":47479},{"date":"1397/06/26 20:30","price":47489},{"date":"1397/06/26 20:50","price":47538},{"date":"1397/06/26 21:00","price":47525},{"date":"1397/06/26 21:10","price":47513},{"date":"1397/06/26 21:20","price":47632}
بروزرسانی در تاریخ 03 شهریور 1398