پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
8217
بیشترین: 
8400
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
8400
زمان: 
6/26 21:20
قیمت منات آذربایجان امروز 26 شهریور 1397
قیمت منات آذربایجاندر تاریخ 26 شهریور 1397 , 8400 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/26 10:20","price":8323},{"date":"1397/06/26 10:30","price":8322},{"date":"1397/06/26 10:50","price":8318},{"date":"1397/06/26 11:00","price":8322},{"date":"1397/06/26 11:10","price":8317},{"date":"1397/06/26 11:20","price":8321},{"date":"1397/06/26 11:30","price":8319},{"date":"1397/06/26 11:50","price":8248},{"date":"1397/06/26 12:00","price":8262},{"date":"1397/06/26 12:20","price":8289},{"date":"1397/06/26 12:30","price":8281},{"date":"1397/06/26 12:50","price":8305},{"date":"1397/06/26 13:00","price":8285},{"date":"1397/06/26 13:10","price":8270},{"date":"1397/06/26 13:20","price":8280},{"date":"1397/06/26 13:30","price":8278},{"date":"1397/06/26 13:50","price":8308},{"date":"1397/06/26 14:00","price":8283},{"date":"1397/06/26 14:10","price":8256},{"date":"1397/06/26 14:20","price":8217},{"date":"1397/06/26 14:30","price":8253},{"date":"1397/06/26 14:50","price":8305},{"date":"1397/06/26 15:00","price":8319},{"date":"1397/06/26 15:10","price":8329},{"date":"1397/06/26 15:20","price":8327},{"date":"1397/06/26 15:30","price":8325},{"date":"1397/06/26 15:50","price":8342},{"date":"1397/06/26 16:00","price":8356},{"date":"1397/06/26 16:10","price":8354},{"date":"1397/06/26 16:20","price":8342},{"date":"1397/06/26 16:30","price":8335},{"date":"1397/06/26 16:50","price":8359},{"date":"1397/06/26 17:00","price":8341},{"date":"1397/06/26 17:10","price":8369},{"date":"1397/06/26 17:20","price":8362},{"date":"1397/06/26 17:30","price":8364},{"date":"1397/06/26 17:50","price":8343},{"date":"1397/06/26 18:00","price":8350},{"date":"1397/06/26 18:10","price":8371},{"date":"1397/06/26 18:20","price":8361},{"date":"1397/06/26 18:30","price":8366},{"date":"1397/06/26 18:50","price":8357},{"date":"1397/06/26 19:00","price":8374},{"date":"1397/06/26 19:10","price":8375},{"date":"1397/06/26 19:20","price":8377},{"date":"1397/06/26 19:30","price":8367},{"date":"1397/06/26 19:50","price":8369},{"date":"1397/06/26 20:00","price":8364},{"date":"1397/06/26 20:10","price":8370},{"date":"1397/06/26 20:20","price":8374},{"date":"1397/06/26 20:30","price":8376},{"date":"1397/06/26 20:50","price":8382},{"date":"1397/06/26 21:00","price":8378},{"date":"1397/06/26 21:10","price":8380},{"date":"1397/06/26 21:20","price":8400}
بروزرسانی در تاریخ 28 مرداد 1398