پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
14538
بیشترین: 
14901
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
14888
زمان: 
6/26 21:10
قیمت فرانک سوئیس امروز 26 شهریور 1397
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 26 شهریور 1397 , 14888 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/26 10:20","price":14713},{"date":"1397/06/26 10:30","price":14712},{"date":"1397/06/26 10:50","price":14715},{"date":"1397/06/26 11:00","price":14721},{"date":"1397/06/26 11:10","price":14715},{"date":"1397/06/26 11:20","price":14711},{"date":"1397/06/26 11:30","price":14712},{"date":"1397/06/26 11:50","price":14580},{"date":"1397/06/26 12:00","price":14613},{"date":"1397/06/26 12:20","price":14676},{"date":"1397/06/26 12:30","price":14648},{"date":"1397/06/26 12:50","price":14719},{"date":"1397/06/26 13:00","price":14674},{"date":"1397/06/26 13:10","price":14646},{"date":"1397/06/26 13:20","price":14664},{"date":"1397/06/26 13:30","price":14660},{"date":"1397/06/26 13:50","price":14724},{"date":"1397/06/26 14:00","price":14678},{"date":"1397/06/26 14:10","price":14633},{"date":"1397/06/26 14:20","price":14538},{"date":"1397/06/26 14:30","price":14634},{"date":"1397/06/26 14:50","price":14713},{"date":"1397/06/26 15:00","price":14742},{"date":"1397/06/26 15:10","price":14766},{"date":"1397/06/26 15:30","price":14760},{"date":"1397/06/26 15:50","price":14798},{"date":"1397/06/26 16:00","price":14820},{"date":"1397/06/26 16:10","price":14819},{"date":"1397/06/26 16:20","price":14799},{"date":"1397/06/26 16:30","price":14786},{"date":"1397/06/26 16:50","price":14853},{"date":"1397/06/26 17:00","price":14809},{"date":"1397/06/26 17:10","price":14864},{"date":"1397/06/26 17:20","price":14854},{"date":"1397/06/26 17:30","price":14853},{"date":"1397/06/26 18:00","price":14831},{"date":"1397/06/26 18:10","price":14866},{"date":"1397/06/26 18:20","price":14850},{"date":"1397/06/26 18:30","price":14867},{"date":"1397/06/26 18:50","price":14855},{"date":"1397/06/26 19:00","price":14895},{"date":"1397/06/26 19:10","price":14888},{"date":"1397/06/26 19:20","price":14892},{"date":"1397/06/26 19:30","price":14880},{"date":"1397/06/26 19:50","price":14871},{"date":"1397/06/26 20:00","price":14855},{"date":"1397/06/26 20:10","price":14862},{"date":"1397/06/26 20:20","price":14880},{"date":"1397/06/26 20:30","price":14885},{"date":"1397/06/26 20:50","price":14901},{"date":"1397/06/26 21:00","price":14893},{"date":"1397/06/26 21:10","price":14888}
بروزرسانی در تاریخ 28 مرداد 1398