پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
9210
بیشترین: 
9463
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
9463
زمان: 
6/26 21:20
قیمت دلار نیوزیلند امروز 26 شهریور 1397
قیمت دلار نیوزیلنددر تاریخ 26 شهریور 1397 , 9463 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/26 10:20","price":9333},{"date":"1397/06/26 10:30","price":9334},{"date":"1397/06/26 11:10","price":9328},{"date":"1397/06/26 11:20","price":9330},{"date":"1397/06/26 11:30","price":9327},{"date":"1397/06/26 11:50","price":9243},{"date":"1397/06/26 12:00","price":9263},{"date":"1397/06/26 12:20","price":9294},{"date":"1397/06/26 12:30","price":9276},{"date":"1397/06/26 12:50","price":9320},{"date":"1397/06/26 13:00","price":9300},{"date":"1397/06/26 13:10","price":9284},{"date":"1397/06/26 13:20","price":9296},{"date":"1397/06/26 13:30","price":9290},{"date":"1397/06/26 13:50","price":9324},{"date":"1397/06/26 14:00","price":9302},{"date":"1397/06/26 14:10","price":9271},{"date":"1397/06/26 14:20","price":9210},{"date":"1397/06/26 14:30","price":9274},{"date":"1397/06/26 14:50","price":9333},{"date":"1397/06/26 15:00","price":9347},{"date":"1397/06/26 15:10","price":9361},{"date":"1397/06/26 15:20","price":9358},{"date":"1397/06/26 15:30","price":9355},{"date":"1397/06/26 15:50","price":9373},{"date":"1397/06/26 16:00","price":9382},{"date":"1397/06/26 16:10","price":9384},{"date":"1397/06/26 16:20","price":9372},{"date":"1397/06/26 16:30","price":9363},{"date":"1397/06/26 16:50","price":9406},{"date":"1397/06/26 17:00","price":9380},{"date":"1397/06/26 17:10","price":9414},{"date":"1397/06/26 17:20","price":9408},{"date":"1397/06/26 17:30","price":9412},{"date":"1397/06/26 17:50","price":9413},{"date":"1397/06/26 18:00","price":9404},{"date":"1397/06/26 18:10","price":9428},{"date":"1397/06/26 18:20","price":9416},{"date":"1397/06/26 18:30","price":9423},{"date":"1397/06/26 18:50","price":9409},{"date":"1397/06/26 19:00","price":9431},{"date":"1397/06/26 19:10","price":9435},{"date":"1397/06/26 19:20","price":9434},{"date":"1397/06/26 19:30","price":9427},{"date":"1397/06/26 19:50","price":9421},{"date":"1397/06/26 20:00","price":9416},{"date":"1397/06/26 20:20","price":9427},{"date":"1397/06/26 20:30","price":9435},{"date":"1397/06/26 20:50","price":9442},{"date":"1397/06/26 21:00","price":9437},{"date":"1397/06/26 21:10","price":9441},{"date":"1397/06/26 21:20","price":9463}
بروزرسانی در تاریخ 28 مرداد 1398