پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
10763
بیشترین: 
11015
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
11012
زمان: 
6/26 21:10
قیمت دلار کانادا امروز 26 شهریور 1397
قیمت دلار کانادادر تاریخ 26 شهریور 1397 , 11012 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/26 10:20","price":10922},{"date":"1397/06/26 10:30","price":10923},{"date":"1397/06/26 10:50","price":10921},{"date":"1397/06/26 11:10","price":10915},{"date":"1397/06/26 11:20","price":10918},{"date":"1397/06/26 11:30","price":10916},{"date":"1397/06/26 11:50","price":10815},{"date":"1397/06/26 12:00","price":10837},{"date":"1397/06/26 12:20","price":10875},{"date":"1397/06/26 12:30","price":10853},{"date":"1397/06/26 12:50","price":10900},{"date":"1397/06/26 13:00","price":10873},{"date":"1397/06/26 13:10","price":10855},{"date":"1397/06/26 13:20","price":10869},{"date":"1397/06/26 13:30","price":10864},{"date":"1397/06/26 13:50","price":10899},{"date":"1397/06/26 14:00","price":10870},{"date":"1397/06/26 14:10","price":10833},{"date":"1397/06/26 14:20","price":10763},{"date":"1397/06/26 14:30","price":10834},{"date":"1397/06/26 14:50","price":10902},{"date":"1397/06/26 15:00","price":10923},{"date":"1397/06/26 15:10","price":10942},{"date":"1397/06/26 15:20","price":10940},{"date":"1397/06/26 15:30","price":10929},{"date":"1397/06/26 15:50","price":10957},{"date":"1397/06/26 16:00","price":10971},{"date":"1397/06/26 16:10","price":10969},{"date":"1397/06/26 16:20","price":10941},{"date":"1397/06/26 16:30","price":10942},{"date":"1397/06/26 16:50","price":10984},{"date":"1397/06/26 17:00","price":10955},{"date":"1397/06/26 17:10","price":10993},{"date":"1397/06/26 17:20","price":10984},{"date":"1397/06/26 17:50","price":10987},{"date":"1397/06/26 18:00","price":10969},{"date":"1397/06/26 18:10","price":11001},{"date":"1397/06/26 18:20","price":10988},{"date":"1397/06/26 18:30","price":10993},{"date":"1397/06/26 18:50","price":10976},{"date":"1397/06/26 19:00","price":11014},{"date":"1397/06/26 19:10","price":11015},{"date":"1397/06/26 19:20","price":11013},{"date":"1397/06/26 19:30","price":10994},{"date":"1397/06/26 19:50","price":10985},{"date":"1397/06/26 20:00","price":10971},{"date":"1397/06/26 20:10","price":10977},{"date":"1397/06/26 20:20","price":10997},{"date":"1397/06/26 20:30","price":11002},{"date":"1397/06/26 20:50","price":11009},{"date":"1397/06/26 21:00","price":11006},{"date":"1397/06/26 21:10","price":11012}
بروزرسانی در تاریخ 02 شهریور 1398