پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
12520
بیشترین: 
12842
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
12842
زمان: 
6/26 21:20
قیمت ین ژاپن امروز 26 شهریور 1397
قیمت ین ژاپندر تاریخ 26 شهریور 1397 , 12842 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/26 10:20","price":12711},{"date":"1397/06/26 10:30","price":12710},{"date":"1397/06/26 10:50","price":12703},{"date":"1397/06/26 11:00","price":12709},{"date":"1397/06/26 11:10","price":12700},{"date":"1397/06/26 11:20","price":12705},{"date":"1397/06/26 11:30","price":12702},{"date":"1397/06/26 11:50","price":12593},{"date":"1397/06/26 12:00","price":12618},{"date":"1397/06/26 12:20","price":12658},{"date":"1397/06/26 12:30","price":12645},{"date":"1397/06/26 12:50","price":12697},{"date":"1397/06/26 13:00","price":12665},{"date":"1397/06/26 13:10","price":12628},{"date":"1397/06/26 13:20","price":12659},{"date":"1397/06/26 13:30","price":12657},{"date":"1397/06/26 13:50","price":12701},{"date":"1397/06/26 14:00","price":12661},{"date":"1397/06/26 14:10","price":12606},{"date":"1397/06/26 14:20","price":12520},{"date":"1397/06/26 14:30","price":12603},{"date":"1397/06/26 14:50","price":12682},{"date":"1397/06/26 15:00","price":12702},{"date":"1397/06/26 15:10","price":12718},{"date":"1397/06/26 15:30","price":12711},{"date":"1397/06/26 15:50","price":12739},{"date":"1397/06/26 16:00","price":12760},{"date":"1397/06/26 16:10","price":12758},{"date":"1397/06/26 16:20","price":12739},{"date":"1397/06/26 16:30","price":12727},{"date":"1397/06/26 16:50","price":12751},{"date":"1397/06/26 17:00","price":12735},{"date":"1397/06/26 17:10","price":12780},{"date":"1397/06/26 17:20","price":12770},{"date":"1397/06/26 17:50","price":12766},{"date":"1397/06/26 18:00","price":12752},{"date":"1397/06/26 18:10","price":12782},{"date":"1397/06/26 18:20","price":12768},{"date":"1397/06/26 18:30","price":12774},{"date":"1397/06/26 18:50","price":12776},{"date":"1397/06/26 19:00","price":12802},{"date":"1397/06/26 19:10","price":12803},{"date":"1397/06/26 19:20","price":12806},{"date":"1397/06/26 19:30","price":12791},{"date":"1397/06/26 19:50","price":12794},{"date":"1397/06/26 20:00","price":12788},{"date":"1397/06/26 20:10","price":12797},{"date":"1397/06/26 20:20","price":12788},{"date":"1397/06/26 20:30","price":12805},{"date":"1397/06/26 20:50","price":12814},{"date":"1397/06/26 21:00","price":12811},{"date":"1397/06/26 21:10","price":12809},{"date":"1397/06/26 21:20","price":12842}
بروزرسانی در تاریخ 30 مرداد 1398