پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
2246
بیشترین: 
2311
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2288
زمان: 
6/26 21:20
قیمت لیر ترکیه امروز 26 شهریور 1397
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 26 شهریور 1397 , 2288 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/26 10:20","price":2307},{"date":"1397/06/26 10:30","price":2311},{"date":"1397/06/26 10:50","price":2298},{"date":"1397/06/26 11:00","price":2297},{"date":"1397/06/26 11:10","price":2272},{"date":"1397/06/26 11:20","price":2270},{"date":"1397/06/26 11:30","price":2264},{"date":"1397/06/26 11:50","price":2252},{"date":"1397/06/26 12:00","price":2259},{"date":"1397/06/26 12:20","price":2269},{"date":"1397/06/26 12:30","price":2265},{"date":"1397/06/26 12:50","price":2275},{"date":"1397/06/26 13:10","price":2266},{"date":"1397/06/26 13:20","price":2269},{"date":"1397/06/26 13:30","price":2267},{"date":"1397/06/26 13:50","price":2269},{"date":"1397/06/26 14:00","price":2263},{"date":"1397/06/26 14:10","price":2258},{"date":"1397/06/26 14:20","price":2246},{"date":"1397/06/26 14:30","price":2256},{"date":"1397/06/26 14:50","price":2270},{"date":"1397/06/26 15:00","price":2276},{"date":"1397/06/26 15:10","price":2283},{"date":"1397/06/26 15:20","price":2282},{"date":"1397/06/26 15:30","price":2283},{"date":"1397/06/26 16:00","price":2290},{"date":"1397/06/26 16:20","price":2283},{"date":"1397/06/26 16:30","price":2280},{"date":"1397/06/26 16:50","price":2281},{"date":"1397/06/26 17:00","price":2275},{"date":"1397/06/26 17:10","price":2269},{"date":"1397/06/26 17:20","price":2273},{"date":"1397/06/26 17:30","price":2275},{"date":"1397/06/26 17:50","price":2274},{"date":"1397/06/26 18:00","price":2279},{"date":"1397/06/26 18:10","price":2281},{"date":"1397/06/26 18:20","price":2283},{"date":"1397/06/26 18:30","price":2277},{"date":"1397/06/26 18:50","price":2273},{"date":"1397/06/26 19:00","price":2278},{"date":"1397/06/26 19:10","price":2283},{"date":"1397/06/26 19:20","price":2277},{"date":"1397/06/26 19:30","price":2283},{"date":"1397/06/26 19:50","price":2272},{"date":"1397/06/26 20:00","price":2271},{"date":"1397/06/26 20:10","price":2277},{"date":"1397/06/26 20:20","price":2281},{"date":"1397/06/26 20:30","price":2280},{"date":"1397/06/26 20:50","price":2279},{"date":"1397/06/26 21:00","price":2278},{"date":"1397/06/26 21:20","price":2288}
بروزرسانی در تاریخ 03 شهریور 1398