پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
3817
بیشترین: 
3904
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3901
زمان: 
6/26 21:10
قیمت درهم امارات امروز 26 شهریور 1397
قیمت درهم اماراتدر تاریخ 26 شهریور 1397 , 3901 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/26 10:20","price":3877},{"date":"1397/06/26 10:50","price":3875},{"date":"1397/06/26 11:10","price":3872},{"date":"1397/06/26 11:20","price":3874},{"date":"1397/06/26 11:30","price":3873},{"date":"1397/06/26 11:50","price":3840},{"date":"1397/06/26 12:00","price":3847},{"date":"1397/06/26 12:20","price":3859},{"date":"1397/06/26 12:30","price":3851},{"date":"1397/06/26 12:50","price":3867},{"date":"1397/06/26 13:00","price":3857},{"date":"1397/06/26 13:10","price":3850},{"date":"1397/06/26 13:20","price":3855},{"date":"1397/06/26 13:50","price":3869},{"date":"1397/06/26 14:00","price":3856},{"date":"1397/06/26 14:10","price":3844},{"date":"1397/06/26 14:20","price":3817},{"date":"1397/06/26 14:30","price":3843},{"date":"1397/06/26 14:50","price":3866},{"date":"1397/06/26 15:00","price":3873},{"date":"1397/06/26 15:10","price":3878},{"date":"1397/06/26 15:30","price":3876},{"date":"1397/06/26 15:50","price":3884},{"date":"1397/06/26 16:00","price":3891},{"date":"1397/06/26 16:10","price":3890},{"date":"1397/06/26 16:20","price":3880},{"date":"1397/06/26 16:30","price":3889},{"date":"1397/06/26 16:50","price":3892},{"date":"1397/06/26 17:00","price":3882},{"date":"1397/06/26 17:10","price":3896},{"date":"1397/06/26 17:20","price":3894},{"date":"1397/06/26 17:50","price":3893},{"date":"1397/06/26 18:00","price":3888},{"date":"1397/06/26 18:10","price":3897},{"date":"1397/06/26 18:20","price":3893},{"date":"1397/06/26 18:30","price":3895},{"date":"1397/06/26 18:50","price":3891},{"date":"1397/06/26 19:00","price":3899},{"date":"1397/06/26 19:20","price":3904},{"date":"1397/06/26 19:30","price":3895},{"date":"1397/06/26 19:50","price":3897},{"date":"1397/06/26 20:00","price":3893},{"date":"1397/06/26 20:10","price":3896},{"date":"1397/06/26 20:20","price":3900},{"date":"1397/06/26 20:50","price":3903},{"date":"1397/06/26 21:00","price":3902},{"date":"1397/06/26 21:10","price":3901}
بروزرسانی در تاریخ 31 مرداد 1398