پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
18363
بیشترین: 
18850
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
18850
زمان: 
6/26 21:20
قیمت پوند امروز 26 شهریور 1397
قیمت پونددر تاریخ 26 شهریور 1397 , 18850 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/26 10:20","price":18625},{"date":"1397/06/26 10:30","price":18623},{"date":"1397/06/26 10:50","price":18618},{"date":"1397/06/26 11:00","price":18623},{"date":"1397/06/26 11:10","price":18613},{"date":"1397/06/26 11:20","price":18618},{"date":"1397/06/26 11:30","price":18614},{"date":"1397/06/26 11:50","price":18443},{"date":"1397/06/26 12:00","price":18483},{"date":"1397/06/26 12:20","price":18545},{"date":"1397/06/26 12:30","price":18504},{"date":"1397/06/26 12:50","price":18590},{"date":"1397/06/26 13:00","price":18551},{"date":"1397/06/26 13:10","price":18511},{"date":"1397/06/26 13:20","price":18543},{"date":"1397/06/26 13:30","price":18537},{"date":"1397/06/26 13:50","price":18608},{"date":"1397/06/26 14:00","price":18550},{"date":"1397/06/26 14:10","price":18486},{"date":"1397/06/26 14:20","price":18363},{"date":"1397/06/26 14:30","price":18489},{"date":"1397/06/26 14:50","price":18594},{"date":"1397/06/26 15:00","price":18624},{"date":"1397/06/26 15:10","price":18657},{"date":"1397/06/26 15:20","price":18649},{"date":"1397/06/26 15:50","price":18707},{"date":"1397/06/26 16:00","price":18737},{"date":"1397/06/26 16:10","price":18733},{"date":"1397/06/26 16:20","price":18709},{"date":"1397/06/26 16:30","price":18685},{"date":"1397/06/26 16:50","price":18776},{"date":"1397/06/26 17:00","price":18726},{"date":"1397/06/26 17:10","price":18794},{"date":"1397/06/26 17:20","price":18785},{"date":"1397/06/26 17:30","price":18788},{"date":"1397/06/26 17:50","price":18784},{"date":"1397/06/26 18:00","price":18771},{"date":"1397/06/26 18:10","price":18824},{"date":"1397/06/26 18:20","price":18799},{"date":"1397/06/26 18:30","price":18809},{"date":"1397/06/26 18:50","price":18786},{"date":"1397/06/26 19:00","price":18832},{"date":"1397/06/26 19:10","price":18830},{"date":"1397/06/26 19:20","price":18837},{"date":"1397/06/26 19:30","price":18823},{"date":"1397/06/26 19:50","price":18817},{"date":"1397/06/26 20:00","price":18806},{"date":"1397/06/26 20:10","price":18808},{"date":"1397/06/26 20:20","price":18824},{"date":"1397/06/26 20:30","price":18831},{"date":"1397/06/26 20:50","price":18849},{"date":"1397/06/26 21:00","price":18846},{"date":"1397/06/26 21:10","price":18849},{"date":"1397/06/26 21:20","price":18850}
بروزرسانی در تاریخ 04 شهریور 1398