پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
16341
بیشترین: 
16756
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
16753
زمان: 
6/26 21:10
قیمت یورو امروز 26 شهریور 1397
قیمت یورودر تاریخ 26 شهریور 1397 , 16753 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/26 10:20","price":16560},{"date":"1397/06/26 10:50","price":16557},{"date":"1397/06/26 11:00","price":16556},{"date":"1397/06/26 11:10","price":16547},{"date":"1397/06/26 11:20","price":16545},{"date":"1397/06/26 11:30","price":16546},{"date":"1397/06/26 11:50","price":16397},{"date":"1397/06/26 12:00","price":16437},{"date":"1397/06/26 12:20","price":16495},{"date":"1397/06/26 12:30","price":16457},{"date":"1397/06/26 12:50","price":16549},{"date":"1397/06/26 13:00","price":16508},{"date":"1397/06/26 13:10","price":16478},{"date":"1397/06/26 13:20","price":16509},{"date":"1397/06/26 13:30","price":16495},{"date":"1397/06/26 13:50","price":16552},{"date":"1397/06/26 14:00","price":16501},{"date":"1397/06/26 14:10","price":16446},{"date":"1397/06/26 14:20","price":16341},{"date":"1397/06/26 14:30","price":16448},{"date":"1397/06/26 14:50","price":16549},{"date":"1397/06/26 15:00","price":16580},{"date":"1397/06/26 15:10","price":16604},{"date":"1397/06/26 15:20","price":16601},{"date":"1397/06/26 15:30","price":16602},{"date":"1397/06/26 15:50","price":16638},{"date":"1397/06/26 16:00","price":16659},{"date":"1397/06/26 16:10","price":16662},{"date":"1397/06/26 16:20","price":16637},{"date":"1397/06/26 16:30","price":16623},{"date":"1397/06/26 16:50","price":16689},{"date":"1397/06/26 17:00","price":16644},{"date":"1397/06/26 17:10","price":16704},{"date":"1397/06/26 17:20","price":16700},{"date":"1397/06/26 17:30","price":16702},{"date":"1397/06/26 18:00","price":16689},{"date":"1397/06/26 18:10","price":16734},{"date":"1397/06/26 18:20","price":16714},{"date":"1397/06/26 18:30","price":16722},{"date":"1397/06/26 18:50","price":16707},{"date":"1397/06/26 19:00","price":16744},{"date":"1397/06/26 19:10","price":16745},{"date":"1397/06/26 19:20","price":16748},{"date":"1397/06/26 19:30","price":16728},{"date":"1397/06/26 19:50","price":16727},{"date":"1397/06/26 20:00","price":16725},{"date":"1397/06/26 20:10","price":16727},{"date":"1397/06/26 20:20","price":16739},{"date":"1397/06/26 20:30","price":16746},{"date":"1397/06/26 20:50","price":16756},{"date":"1397/06/26 21:00","price":16750},{"date":"1397/06/26 21:10","price":16753}
بروزرسانی در تاریخ 02 شهریور 1398