پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
14067
بیشترین: 
14365
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
14365
زمان: 
6/26 21:20
قیمت دلار امروز 26 شهریور 1397
قیمت دلاردر تاریخ 26 شهریور 1397 , 14365 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/26 10:20","price":14235},{"date":"1397/06/26 10:30","price":14233},{"date":"1397/06/26 10:50","price":14225},{"date":"1397/06/26 11:00","price":14231},{"date":"1397/06/26 11:10","price":14223},{"date":"1397/06/26 11:20","price":14227},{"date":"1397/06/26 11:50","price":14105},{"date":"1397/06/26 12:00","price":14129},{"date":"1397/06/26 12:20","price":14175},{"date":"1397/06/26 12:30","price":14163},{"date":"1397/06/26 12:50","price":14204},{"date":"1397/06/26 13:00","price":14169},{"date":"1397/06/26 13:10","price":14142},{"date":"1397/06/26 13:20","price":14166},{"date":"1397/06/26 13:30","price":14157},{"date":"1397/06/26 13:50","price":14212},{"date":"1397/06/26 14:00","price":14165},{"date":"1397/06/26 14:10","price":14119},{"date":"1397/06/26 14:20","price":14067},{"date":"1397/06/26 14:30","price":14116},{"date":"1397/06/26 14:50","price":14193},{"date":"1397/06/26 15:00","price":14226},{"date":"1397/06/26 15:10","price":14244},{"date":"1397/06/26 15:20","price":14241},{"date":"1397/06/26 15:30","price":14238},{"date":"1397/06/26 15:50","price":14268},{"date":"1397/06/26 16:00","price":14291},{"date":"1397/06/26 16:10","price":14285},{"date":"1397/06/26 16:20","price":14286},{"date":"1397/06/26 16:30","price":14254},{"date":"1397/06/26 16:50","price":14294},{"date":"1397/06/26 17:00","price":14265},{"date":"1397/06/26 17:10","price":14309},{"date":"1397/06/26 17:20","price":14301},{"date":"1397/06/26 17:30","price":14304},{"date":"1397/06/26 17:50","price":14264},{"date":"1397/06/26 18:00","price":14280},{"date":"1397/06/26 18:10","price":14314},{"date":"1397/06/26 18:20","price":14296},{"date":"1397/06/26 18:30","price":14305},{"date":"1397/06/26 18:50","price":14294},{"date":"1397/06/26 19:00","price":14320},{"date":"1397/06/26 19:10","price":14321},{"date":"1397/06/26 19:20","price":14325},{"date":"1397/06/26 19:30","price":14308},{"date":"1397/06/26 19:50","price":14312},{"date":"1397/06/26 20:00","price":14305},{"date":"1397/06/26 20:10","price":14317},{"date":"1397/06/26 20:20","price":14321},{"date":"1397/06/26 20:30","price":14324},{"date":"1397/06/26 20:50","price":14335},{"date":"1397/06/26 21:00","price":14329},{"date":"1397/06/26 21:10","price":14328},{"date":"1397/06/26 21:20","price":14365}
بروزرسانی در تاریخ 01 شهریور 1398