کمترین: 
2475.7
بیشترین: 
2475.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2475.7
زمان: 
6/26 09:10
قیمت منات آذربایجان امروز 26 شهریور 1397
قیمت منات آذربایجاندر تاریخ 26 شهریور 1397 , 2475.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/26 09:10","price":2475.7}
بروزرسانی در تاریخ 03 بهمن 1398