کمترین: 
12859.6
بیشترین: 
12859.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
12859.6
زمان: 
6/26 09:10
قیمت بات تایلند امروز 26 شهریور 1397
قیمت بات تایلنددر تاریخ 26 شهریور 1397 , 12859.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/26 09:10","price":12859.6}
بروزرسانی در تاریخ 30 مهر 1398