کمترین: 
13870.7
بیشترین: 
13870.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
13870.7
زمان: 
6/26 09:10
قیمت دینار کویت امروز 26 شهریور 1397
قیمت دینار کویتدر تاریخ 26 شهریور 1397 , 13870.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/26 09:10","price":13870.7}
بروزرسانی در تاریخ 03 بهمن 1398