کمترین: 
464.5
بیشترین: 
464.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
464.5
زمان: 
6/26 09:10
قیمت کرون سوئد امروز 26 شهریور 1397
قیمت کرون سوئددر تاریخ 26 شهریور 1397 , 464.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/26 09:10","price":464.5}
بروزرسانی در تاریخ 03 بهمن 1398