کمترین: 
611.4
بیشترین: 
611.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
611.4
زمان: 
6/26 09:10
قیمت یوان چین امروز 26 شهریور 1397
قیمت یوان چیندر تاریخ 26 شهریور 1397 , 611.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/26 09:10","price":611.4}
بروزرسانی در تاریخ 23 مهر 1398