کمترین: 
681.9
بیشترین: 
681.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
681.9
زمان: 
6/26 09:10
قیمت لیر ترکیه امروز 26 شهریور 1397
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 26 شهریور 1397 , 681.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/26 09:10","price":681.9}
بروزرسانی در تاریخ 03 اسفند 1398