کمترین: 
5493.3
بیشترین: 
5493.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5493.3
زمان: 
6/26 09:10
قیمت پوند امروز 26 شهریور 1397
قیمت پونددر تاریخ 26 شهریور 1397 , 5493.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/26 09:10","price":5493.3}
بروزرسانی در تاریخ 27 مهر 1398