کمترین: 
1193.12
بیشترین: 
1195.97
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1195.97
زمان: 
6/26 11:30
قیمت اونس طلا امروز 26 شهریور 1397
قیمت نهایی اونس طلادر تاریخ 26 شهریور 1397 , 1195.97 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/26 05:30","price":1193.12},{"date":"1397/06/26 08:30","price":1195.49},{"date":"1397/06/26 11:30","price":1195.97}
بروزرسانی در تاریخ 30 مهر 1398