پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
1753000
بیشترین: 
1801900
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1801500
زمان: 
6/26 23:40
قیمت مثقال / حواله جهانی امروز 26 شهریور 1397
قیمت مثقال / حواله جهانیدر تاریخ 26 شهریور 1397 , 1801500 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/26 02:40","price":1771200},{"date":"1397/06/26 02:45","price":1771100},{"date":"1397/06/26 03:55","price":1771000},{"date":"1397/06/26 04:00","price":1771100},{"date":"1397/06/26 04:10","price":1771000},{"date":"1397/06/26 04:15","price":1771100},{"date":"1397/06/26 04:20","price":1771000},{"date":"1397/06/26 04:25","price":1771100},{"date":"1397/06/26 05:40","price":1771000},{"date":"1397/06/26 05:45","price":1771100},{"date":"1397/06/26 06:00","price":1771000},{"date":"1397/06/26 06:05","price":1771100},{"date":"1397/06/26 06:10","price":1771000},{"date":"1397/06/26 06:15","price":1771100},{"date":"1397/06/26 06:30","price":1771000},{"date":"1397/06/26 06:40","price":1771100},{"date":"1397/06/26 06:50","price":1771000},{"date":"1397/06/26 06:55","price":1771100},{"date":"1397/06/26 07:10","price":1771200},{"date":"1397/06/26 07:20","price":1771100},{"date":"1397/06/26 07:25","price":1770900},{"date":"1397/06/26 07:30","price":1771000},{"date":"1397/06/26 07:45","price":1771100},{"date":"1397/06/26 07:50","price":1770900},{"date":"1397/06/26 07:55","price":1771100},{"date":"1397/06/26 08:15","price":1771000},{"date":"1397/06/26 08:25","price":1771100},{"date":"1397/06/26 08:45","price":1771000},{"date":"1397/06/26 08:50","price":1771100},{"date":"1397/06/26 09:25","price":1771000},{"date":"1397/06/26 09:30","price":1771100},{"date":"1397/06/26 09:45","price":1770900},{"date":"1397/06/26 09:55","price":1771100},{"date":"1397/06/26 10:25","price":1771000},{"date":"1397/06/26 10:30","price":1771100},{"date":"1397/06/26 11:05","price":1771000},{"date":"1397/06/26 11:10","price":1771100},{"date":"1397/06/26 11:30","price":1766300},{"date":"1397/06/26 11:40","price":1756600},{"date":"1397/06/26 11:45","price":1754700},{"date":"1397/06/26 11:50","price":1754600},{"date":"1397/06/26 11:55","price":1758700},{"date":"1397/06/26 12:00","price":1756300},{"date":"1397/06/26 12:05","price":1765400},{"date":"1397/06/26 12:15","price":1764400},{"date":"1397/06/26 12:20","price":1762100},{"date":"1397/06/26 12:25","price":1763000},{"date":"1397/06/26 12:30","price":1765000},{"date":"1397/06/26 12:40","price":1768800},{"date":"1397/06/26 12:50","price":1765000},{"date":"1397/06/26 12:55","price":1764900},{"date":"1397/06/26 13:00","price":1763500},{"date":"1397/06/26 13:05","price":1761500},{"date":"1397/06/26 13:15","price":1763600},{"date":"1397/06/26 13:20","price":1762400},{"date":"1397/06/26 13:25","price":1762700},{"date":"1397/06/26 13:30","price":1762400},{"date":"1397/06/26 13:40","price":1768900},{"date":"1397/06/26 13:45","price":1769700},{"date":"1397/06/26 13:50","price":1766600},{"date":"1397/06/26 13:55","price":1764800},{"date":"1397/06/26 14:00","price":1758800},{"date":"1397/06/26 14:10","price":1758900},{"date":"1397/06/26 14:15","price":1753000},{"date":"1397/06/26 14:25","price":1758700},{"date":"1397/06/26 14:30","price":1766500},{"date":"1397/06/26 14:40","price":1767600},{"date":"1397/06/26 14:45","price":1768200},{"date":"1397/06/26 14:50","price":1770100},{"date":"1397/06/26 14:55","price":1773400},{"date":"1397/06/26 15:00","price":1774300},{"date":"1397/06/26 15:05","price":1775400},{"date":"1397/06/26 15:10","price":1775600},{"date":"1397/06/26 15:15","price":1775400},{"date":"1397/06/26 15:20","price":1775700},{"date":"1397/06/26 15:25","price":1775500},{"date":"1397/06/26 15:30","price":1775600},{"date":"1397/06/26 15:40","price":1779300},{"date":"1397/06/26 15:45","price":1778100},{"date":"1397/06/26 15:50","price":1777500},{"date":"1397/06/26 15:55","price":1779500},{"date":"1397/06/26 16:00","price":1779400},{"date":"1397/06/26 16:05","price":1779500},{"date":"1397/06/26 16:10","price":1775600},{"date":"1397/06/26 16:15","price":1779900},{"date":"1397/06/26 16:20","price":1777900},{"date":"1397/06/26 16:25","price":1779800},{"date":"1397/06/26 16:30","price":1782800},{"date":"1397/06/26 16:40","price":1786200},{"date":"1397/06/26 16:45","price":1783500},{"date":"1397/06/26 17:00","price":1785600},{"date":"1397/06/26 17:05","price":1785500},{"date":"1397/06/26 17:10","price":1783500},{"date":"1397/06/26 17:20","price":1783600},{"date":"1397/06/26 17:25","price":1784500},{"date":"1397/06/26 17:30","price":1786500},{"date":"1397/06/26 17:40","price":1784300},{"date":"1397/06/26 17:45","price":1780300},{"date":"1397/06/26 17:50","price":1784400},{"date":"1397/06/26 17:55","price":1784300},{"date":"1397/06/26 18:00","price":1788300},{"date":"1397/06/26 18:10","price":1784400},{"date":"1397/06/26 18:15","price":1787100},{"date":"1397/06/26 18:20","price":1788100},{"date":"1397/06/26 18:25","price":1788300},{"date":"1397/06/26 18:30","price":1785400},{"date":"1397/06/26 18:40","price":1788000},{"date":"1397/06/26 18:50","price":1793500},{"date":"1397/06/26 18:55","price":1794400},{"date":"1397/06/26 19:00","price":1793800},{"date":"1397/06/26 19:05","price":1795200},{"date":"1397/06/26 19:10","price":1797500},{"date":"1397/06/26 19:20","price":1791500},{"date":"1397/06/26 19:25","price":1793500},{"date":"1397/06/26 19:40","price":1794000},{"date":"1397/06/26 19:45","price":1793600},{"date":"1397/06/26 19:50","price":1791600},{"date":"1397/06/26 19:55","price":1791500},{"date":"1397/06/26 20:00","price":1791700},{"date":"1397/06/26 20:05","price":1791500},{"date":"1397/06/26 20:10","price":1793600},{"date":"1397/06/26 20:15","price":1793800},{"date":"1397/06/26 20:25","price":1793300},{"date":"1397/06/26 20:30","price":1794800},{"date":"1397/06/26 20:45","price":1794700},{"date":"1397/06/26 20:50","price":1795600},{"date":"1397/06/26 20:55","price":1793500},{"date":"1397/06/26 21:05","price":1793600},{"date":"1397/06/26 21:10","price":1801400},{"date":"1397/06/26 21:20","price":1801500},{"date":"1397/06/26 21:30","price":1801600},{"date":"1397/06/26 21:40","price":1801500},{"date":"1397/06/26 21:45","price":1801300},{"date":"1397/06/26 21:50","price":1801500},{"date":"1397/06/26 22:05","price":1801600},{"date":"1397/06/26 22:10","price":1801500},{"date":"1397/06/26 22:25","price":1801600},{"date":"1397/06/26 22:30","price":1801500},{"date":"1397/06/26 22:55","price":1801600},{"date":"1397/06/26 23:10","price":1801500},{"date":"1397/06/26 23:15","price":1801400},{"date":"1397/06/26 23:20","price":1801600},{"date":"1397/06/26 23:25","price":1801400},{"date":"1397/06/26 23:30","price":1801900},{"date":"1397/06/26 23:40","price":1801500}
بروزرسانی در تاریخ 31 خرداد 1398