پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
1759200
بیشترین: 
1807900
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1807800
زمان: 
6/26 23:50
قیمت مثقال / عیار جهانی امروز 26 شهریور 1397
قیمت مثقال / عیار جهانیدر تاریخ 26 شهریور 1397 , 1807800 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/26 02:40","price":1777500},{"date":"1397/06/26 02:45","price":1777300},{"date":"1397/06/26 03:00","price":1777400},{"date":"1397/06/26 03:05","price":1777300},{"date":"1397/06/26 03:10","price":1777400},{"date":"1397/06/26 03:20","price":1777300},{"date":"1397/06/26 04:00","price":1777400},{"date":"1397/06/26 04:05","price":1777300},{"date":"1397/06/26 04:15","price":1777400},{"date":"1397/06/26 04:20","price":1777300},{"date":"1397/06/26 04:55","price":1777400},{"date":"1397/06/26 05:00","price":1777300},{"date":"1397/06/26 05:05","price":1777400},{"date":"1397/06/26 05:25","price":1777300},{"date":"1397/06/26 05:30","price":1777400},{"date":"1397/06/26 05:40","price":1777300},{"date":"1397/06/26 06:15","price":1777400},{"date":"1397/06/26 06:25","price":1777300},{"date":"1397/06/26 06:40","price":1777400},{"date":"1397/06/26 06:45","price":1777300},{"date":"1397/06/26 07:05","price":1777400},{"date":"1397/06/26 07:25","price":1777100},{"date":"1397/06/26 07:30","price":1777200},{"date":"1397/06/26 07:40","price":1777300},{"date":"1397/06/26 07:50","price":1777100},{"date":"1397/06/26 07:55","price":1777300},{"date":"1397/06/26 08:00","price":1777400},{"date":"1397/06/26 08:15","price":1777300},{"date":"1397/06/26 08:45","price":1777200},{"date":"1397/06/26 08:50","price":1777300},{"date":"1397/06/26 09:05","price":1777400},{"date":"1397/06/26 09:10","price":1777300},{"date":"1397/06/26 09:15","price":1777400},{"date":"1397/06/26 09:20","price":1777300},{"date":"1397/06/26 09:45","price":1777200},{"date":"1397/06/26 09:55","price":1777400},{"date":"1397/06/26 10:00","price":1777300},{"date":"1397/06/26 10:45","price":1777400},{"date":"1397/06/26 11:00","price":1777300},{"date":"1397/06/26 11:30","price":1772500},{"date":"1397/06/26 11:40","price":1762900},{"date":"1397/06/26 11:45","price":1760900},{"date":"1397/06/26 11:50","price":1760800},{"date":"1397/06/26 11:55","price":1764900},{"date":"1397/06/26 12:00","price":1762600},{"date":"1397/06/26 12:05","price":1771600},{"date":"1397/06/26 12:15","price":1770600},{"date":"1397/06/26 12:20","price":1768300},{"date":"1397/06/26 12:25","price":1769200},{"date":"1397/06/26 12:30","price":1771200},{"date":"1397/06/26 12:40","price":1775000},{"date":"1397/06/26 12:50","price":1771200},{"date":"1397/06/26 12:55","price":1771100},{"date":"1397/06/26 13:00","price":1769800},{"date":"1397/06/26 13:05","price":1767800},{"date":"1397/06/26 13:15","price":1769900},{"date":"1397/06/26 13:20","price":1768700},{"date":"1397/06/26 13:25","price":1768900},{"date":"1397/06/26 13:30","price":1768700},{"date":"1397/06/26 13:40","price":1775100},{"date":"1397/06/26 13:45","price":1776000},{"date":"1397/06/26 13:50","price":1772900},{"date":"1397/06/26 13:55","price":1771000},{"date":"1397/06/26 14:00","price":1765100},{"date":"1397/06/26 14:10","price":1765200},{"date":"1397/06/26 14:15","price":1759200},{"date":"1397/06/26 14:25","price":1765000},{"date":"1397/06/26 14:30","price":1772800},{"date":"1397/06/26 14:40","price":1773800},{"date":"1397/06/26 14:45","price":1774400},{"date":"1397/06/26 14:50","price":1776400},{"date":"1397/06/26 14:55","price":1779700},{"date":"1397/06/26 15:00","price":1780600},{"date":"1397/06/26 15:05","price":1781700},{"date":"1397/06/26 15:10","price":1781800},{"date":"1397/06/26 15:15","price":1781700},{"date":"1397/06/26 15:20","price":1782000},{"date":"1397/06/26 15:25","price":1781800},{"date":"1397/06/26 15:40","price":1785500},{"date":"1397/06/26 15:45","price":1784300},{"date":"1397/06/26 15:50","price":1783800},{"date":"1397/06/26 15:55","price":1785800},{"date":"1397/06/26 16:00","price":1785700},{"date":"1397/06/26 16:10","price":1781800},{"date":"1397/06/26 16:15","price":1786200},{"date":"1397/06/26 16:20","price":1784200},{"date":"1397/06/26 16:25","price":1786100},{"date":"1397/06/26 16:30","price":1789100},{"date":"1397/06/26 16:40","price":1792500},{"date":"1397/06/26 16:45","price":1789800},{"date":"1397/06/26 16:50","price":1789700},{"date":"1397/06/26 16:55","price":1789800},{"date":"1397/06/26 17:00","price":1791800},{"date":"1397/06/26 17:05","price":1791700},{"date":"1397/06/26 17:10","price":1789800},{"date":"1397/06/26 17:25","price":1790800},{"date":"1397/06/26 17:30","price":1792700},{"date":"1397/06/26 17:40","price":1790600},{"date":"1397/06/26 17:45","price":1786600},{"date":"1397/06/26 17:50","price":1790700},{"date":"1397/06/26 17:55","price":1790600},{"date":"1397/06/26 18:00","price":1794600},{"date":"1397/06/26 18:10","price":1790700},{"date":"1397/06/26 18:15","price":1793400},{"date":"1397/06/26 18:20","price":1794400},{"date":"1397/06/26 18:25","price":1794600},{"date":"1397/06/26 18:30","price":1791600},{"date":"1397/06/26 18:40","price":1794300},{"date":"1397/06/26 18:50","price":1799800},{"date":"1397/06/26 18:55","price":1800700},{"date":"1397/06/26 19:00","price":1800100},{"date":"1397/06/26 19:05","price":1801500},{"date":"1397/06/26 19:10","price":1803800},{"date":"1397/06/26 19:20","price":1797800},{"date":"1397/06/26 19:25","price":1799700},{"date":"1397/06/26 19:30","price":1799800},{"date":"1397/06/26 19:40","price":1800300},{"date":"1397/06/26 19:45","price":1799900},{"date":"1397/06/26 19:50","price":1797900},{"date":"1397/06/26 19:55","price":1797800},{"date":"1397/06/26 20:00","price":1797900},{"date":"1397/06/26 20:05","price":1797800},{"date":"1397/06/26 20:10","price":1799900},{"date":"1397/06/26 20:15","price":1800100},{"date":"1397/06/26 20:25","price":1799600},{"date":"1397/06/26 20:30","price":1801100},{"date":"1397/06/26 20:45","price":1801000},{"date":"1397/06/26 20:50","price":1801900},{"date":"1397/06/26 20:55","price":1799800},{"date":"1397/06/26 21:05","price":1799900},{"date":"1397/06/26 21:10","price":1807600},{"date":"1397/06/26 21:15","price":1807700},{"date":"1397/06/26 21:20","price":1807800},{"date":"1397/06/26 21:30","price":1807900},{"date":"1397/06/26 21:40","price":1807800},{"date":"1397/06/26 21:45","price":1807500},{"date":"1397/06/26 21:50","price":1807800},{"date":"1397/06/26 22:05","price":1807900},{"date":"1397/06/26 22:10","price":1807800},{"date":"1397/06/26 22:55","price":1807900},{"date":"1397/06/26 23:05","price":1807800},{"date":"1397/06/26 23:15","price":1807700},{"date":"1397/06/26 23:20","price":1807900},{"date":"1397/06/26 23:25","price":1807700},{"date":"1397/06/26 23:30","price":1807900},{"date":"1397/06/26 23:40","price":1807700},{"date":"1397/06/26 23:50","price":1807800}
بروزرسانی در تاریخ 03 شهریور 1398