پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
14039
بیشترین: 
14441
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
14441
زمان: 
6/26 23:50
قیمت دلار ترکیه امروز 26 شهریور 1397
قیمت دلار ترکیهدر تاریخ 26 شهریور 1397 , 14441 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/26 00:20","price":14309},{"date":"1397/06/26 01:50","price":14306},{"date":"1397/06/26 02:00","price":14287},{"date":"1397/06/26 02:10","price":14311},{"date":"1397/06/26 02:20","price":14312},{"date":"1397/06/26 02:30","price":14286},{"date":"1397/06/26 02:50","price":14283},{"date":"1397/06/26 03:00","price":14282},{"date":"1397/06/26 03:10","price":14281},{"date":"1397/06/26 03:20","price":14288},{"date":"1397/06/26 03:30","price":14281},{"date":"1397/06/26 03:50","price":14275},{"date":"1397/06/26 04:00","price":14299},{"date":"1397/06/26 04:10","price":14298},{"date":"1397/06/26 04:20","price":14293},{"date":"1397/06/26 04:30","price":14296},{"date":"1397/06/26 04:50","price":14313},{"date":"1397/06/26 05:20","price":14295},{"date":"1397/06/26 05:30","price":14315},{"date":"1397/06/26 05:50","price":14316},{"date":"1397/06/26 06:00","price":14308},{"date":"1397/06/26 06:10","price":14295},{"date":"1397/06/26 06:20","price":14301},{"date":"1397/06/26 06:50","price":14296},{"date":"1397/06/26 07:10","price":14303},{"date":"1397/06/26 07:20","price":14295},{"date":"1397/06/26 07:30","price":14294},{"date":"1397/06/26 07:50","price":14293},{"date":"1397/06/26 08:30","price":14294},{"date":"1397/06/26 09:00","price":14293},{"date":"1397/06/26 09:10","price":14290},{"date":"1397/06/26 09:50","price":14316},{"date":"1397/06/26 10:00","price":14317},{"date":"1397/06/26 10:10","price":14322},{"date":"1397/06/26 10:20","price":14253},{"date":"1397/06/26 10:30","price":14264},{"date":"1397/06/26 10:50","price":14232},{"date":"1397/06/26 11:00","price":14268},{"date":"1397/06/26 11:10","price":14257},{"date":"1397/06/26 11:20","price":14278},{"date":"1397/06/26 11:30","price":14264},{"date":"1397/06/26 11:50","price":14162},{"date":"1397/06/26 12:00","price":14158},{"date":"1397/06/26 12:20","price":14218},{"date":"1397/06/26 12:30","price":14180},{"date":"1397/06/26 12:50","price":14249},{"date":"1397/06/26 13:00","price":14190},{"date":"1397/06/26 13:10","price":14171},{"date":"1397/06/26 13:20","price":14183},{"date":"1397/06/26 13:30","price":14166},{"date":"1397/06/26 13:50","price":14237},{"date":"1397/06/26 14:00","price":14210},{"date":"1397/06/26 14:10","price":14158},{"date":"1397/06/26 14:20","price":14039},{"date":"1397/06/26 14:30","price":14136},{"date":"1397/06/26 14:50","price":14186},{"date":"1397/06/26 15:00","price":14222},{"date":"1397/06/26 15:10","price":14249},{"date":"1397/06/26 15:30","price":14253},{"date":"1397/06/26 15:50","price":14280},{"date":"1397/06/26 16:00","price":14301},{"date":"1397/06/26 16:10","price":14298},{"date":"1397/06/26 16:20","price":14273},{"date":"1397/06/26 16:30","price":14254},{"date":"1397/06/26 16:50","price":14342},{"date":"1397/06/26 17:00","price":14304},{"date":"1397/06/26 17:10","price":14343},{"date":"1397/06/26 17:20","price":14318},{"date":"1397/06/26 17:30","price":14323},{"date":"1397/06/26 17:50","price":14312},{"date":"1397/06/26 18:00","price":14301},{"date":"1397/06/26 18:10","price":14317},{"date":"1397/06/26 18:20","price":14309},{"date":"1397/06/26 18:30","price":14330},{"date":"1397/06/26 18:50","price":14320},{"date":"1397/06/26 19:00","price":14322},{"date":"1397/06/26 19:10","price":14391},{"date":"1397/06/26 19:20","price":14365},{"date":"1397/06/26 19:30","price":14357},{"date":"1397/06/26 19:50","price":14337},{"date":"1397/06/26 20:00","price":14331},{"date":"1397/06/26 20:10","price":14329},{"date":"1397/06/26 20:20","price":14327},{"date":"1397/06/26 20:30","price":14349},{"date":"1397/06/26 20:50","price":14345},{"date":"1397/06/26 21:00","price":14383},{"date":"1397/06/26 21:10","price":14337},{"date":"1397/06/26 21:20","price":14398},{"date":"1397/06/26 21:30","price":14420},{"date":"1397/06/26 21:50","price":14413},{"date":"1397/06/26 22:00","price":14411},{"date":"1397/06/26 22:10","price":14413},{"date":"1397/06/26 22:20","price":14409},{"date":"1397/06/26 22:30","price":14403},{"date":"1397/06/26 22:50","price":14415},{"date":"1397/06/26 23:00","price":14421},{"date":"1397/06/26 23:10","price":14417},{"date":"1397/06/26 23:20","price":14414},{"date":"1397/06/26 23:30","price":14392},{"date":"1397/06/26 23:50","price":14441}
بروزرسانی در تاریخ 27 مرداد 1398