کمترین: 
28
بیشترین: 
30
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
29
زمان: 
6/25 13:00
قیمت درام ارمنستان امروز 25 شهریور 1397
قیمت درام ارمنستاندر تاریخ 25 شهریور 1397 , 29 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/25 11:30","price":30},{"date":"1397/06/25 11:50","price":29},{"date":"1397/06/25 12:10","price":28},{"date":"1397/06/25 13:00","price":29}
بروزرسانی در تاریخ 03 بهمن 1398