پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
1983000
بیشترین: 
2038200
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2009500
زمان: 
6/25 21:10
قیمت مثقال / حسب سکه امروز 25 شهریور 1397
قیمت مثقال / حسب سکهدر تاریخ 25 شهریور 1397 , 2009500 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/25 11:25","price":2035900},{"date":"1397/06/25 11:30","price":2038200},{"date":"1397/06/25 11:40","price":2009500},{"date":"1397/06/25 11:45","price":2000600},{"date":"1397/06/25 11:50","price":1996200},{"date":"1397/06/25 11:55","price":1991800},{"date":"1397/06/25 12:00","price":1983000},{"date":"1397/06/25 12:05","price":1994000},{"date":"1397/06/25 12:10","price":2000600},{"date":"1397/06/25 12:15","price":1985200},{"date":"1397/06/25 12:20","price":1994000},{"date":"1397/06/25 12:25","price":1989600},{"date":"1397/06/25 12:30","price":1991800},{"date":"1397/06/25 12:40","price":1999300},{"date":"1397/06/25 12:45","price":2002800},{"date":"1397/06/25 13:00","price":2009500},{"date":"1397/06/25 13:10","price":2011700},{"date":"1397/06/25 13:15","price":2005000},{"date":"1397/06/25 13:25","price":2009500},{"date":"1397/06/25 13:50","price":2002800},{"date":"1397/06/25 13:55","price":2000600},{"date":"1397/06/25 14:00","price":2002800},{"date":"1397/06/25 14:10","price":2007200},{"date":"1397/06/25 14:15","price":2002800},{"date":"1397/06/25 14:25","price":2005000},{"date":"1397/06/25 14:30","price":1998400},{"date":"1397/06/25 14:45","price":2000600},{"date":"1397/06/25 14:55","price":1998400},{"date":"1397/06/25 15:05","price":1988300},{"date":"1397/06/25 15:10","price":1991800},{"date":"1397/06/25 15:15","price":1995300},{"date":"1397/06/25 15:20","price":1994000},{"date":"1397/06/25 15:25","price":1996200},{"date":"1397/06/25 15:30","price":1994000},{"date":"1397/06/25 15:40","price":1998400},{"date":"1397/06/25 15:45","price":2000600},{"date":"1397/06/25 15:50","price":1999300},{"date":"1397/06/25 15:55","price":2000600},{"date":"1397/06/25 16:05","price":2001900},{"date":"1397/06/25 16:10","price":2000600},{"date":"1397/06/25 16:15","price":2002800},{"date":"1397/06/25 16:20","price":2005000},{"date":"1397/06/25 16:30","price":2011700},{"date":"1397/06/25 16:40","price":2013900},{"date":"1397/06/25 16:45","price":2018300},{"date":"1397/06/25 16:50","price":2020500},{"date":"1397/06/25 16:55","price":2029300},{"date":"1397/06/25 17:00","price":2020500},{"date":"1397/06/25 17:05","price":2022700},{"date":"1397/06/25 17:10","price":2024900},{"date":"1397/06/25 17:15","price":2020500},{"date":"1397/06/25 17:30","price":2022700},{"date":"1397/06/25 17:40","price":2020500},{"date":"1397/06/25 17:45","price":2013900},{"date":"1397/06/25 18:00","price":2016100},{"date":"1397/06/25 18:05","price":2013900},{"date":"1397/06/25 18:10","price":2018300},{"date":"1397/06/25 18:15","price":2016100},{"date":"1397/06/25 18:20","price":2013900},{"date":"1397/06/25 18:30","price":2009500},{"date":"1397/06/25 18:45","price":2007200},{"date":"1397/06/25 18:50","price":2005000},{"date":"1397/06/25 18:55","price":2011700},{"date":"1397/06/25 19:00","price":2007200},{"date":"1397/06/25 19:05","price":2005000},{"date":"1397/06/25 19:10","price":2006400},{"date":"1397/06/25 19:15","price":2000600},{"date":"1397/06/25 19:20","price":2002800},{"date":"1397/06/25 19:30","price":1998400},{"date":"1397/06/25 19:40","price":1995300},{"date":"1397/06/25 19:45","price":1994000},{"date":"1397/06/25 19:55","price":2002800},{"date":"1397/06/25 20:00","price":2005000},{"date":"1397/06/25 20:05","price":2000600},{"date":"1397/06/25 20:10","price":2002800},{"date":"1397/06/25 20:15","price":2000600},{"date":"1397/06/25 20:20","price":2009500},{"date":"1397/06/25 20:25","price":2008600},{"date":"1397/06/25 20:40","price":2009500},{"date":"1397/06/25 20:50","price":2007200},{"date":"1397/06/25 21:00","price":2011700},{"date":"1397/06/25 21:10","price":2009500}
بروزرسانی در تاریخ 31 مرداد 1398