پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
1670500
بیشترین: 
1716500
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1697500
زمان: 
6/25 20:10
قیمت آبشده جهانی امروز 25 شهریور 1397
قیمت آبشده جهانیدر تاریخ 25 شهریور 1397 , 1697500 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/25 11:20","price":1703500},{"date":"1397/06/25 11:25","price":1716500},{"date":"1397/06/25 11:40","price":1675500},{"date":"1397/06/25 11:45","price":1686500},{"date":"1397/06/25 11:50","price":1687500},{"date":"1397/06/25 11:55","price":1670500},{"date":"1397/06/25 12:00","price":1682500},{"date":"1397/06/25 12:10","price":1693500},{"date":"1397/06/25 12:15","price":1680500},{"date":"1397/06/25 12:20","price":1689500},{"date":"1397/06/25 12:25","price":1680500},{"date":"1397/06/25 12:30","price":1681500},{"date":"1397/06/25 12:40","price":1680500},{"date":"1397/06/25 12:45","price":1684500},{"date":"1397/06/25 12:55","price":1688500},{"date":"1397/06/25 13:05","price":1692500},{"date":"1397/06/25 13:10","price":1698500},{"date":"1397/06/25 13:15","price":1688500},{"date":"1397/06/25 13:20","price":1689500},{"date":"1397/06/25 13:25","price":1696500},{"date":"1397/06/25 13:30","price":1695500},{"date":"1397/06/25 13:45","price":1689500},{"date":"1397/06/25 13:50","price":1688500},{"date":"1397/06/25 13:55","price":1690500},{"date":"1397/06/25 14:05","price":1685500},{"date":"1397/06/25 14:10","price":1691500},{"date":"1397/06/25 14:15","price":1694500},{"date":"1397/06/25 14:25","price":1690500},{"date":"1397/06/25 14:45","price":1691500},{"date":"1397/06/25 14:55","price":1688500},{"date":"1397/06/25 15:05","price":1690500},{"date":"1397/06/25 15:10","price":1688500},{"date":"1397/06/25 15:15","price":1687500},{"date":"1397/06/25 15:25","price":1691500},{"date":"1397/06/25 15:30","price":1692500},{"date":"1397/06/25 15:45","price":1693500},{"date":"1397/06/25 15:55","price":1692500},{"date":"1397/06/25 16:05","price":1690500},{"date":"1397/06/25 16:15","price":1691500},{"date":"1397/06/25 16:25","price":1693500},{"date":"1397/06/25 16:40","price":1696500},{"date":"1397/06/25 16:45","price":1698500},{"date":"1397/06/25 16:50","price":1701500},{"date":"1397/06/25 16:55","price":1705500},{"date":"1397/06/25 17:05","price":1709500},{"date":"1397/06/25 17:20","price":1707500},{"date":"1397/06/25 17:25","price":1712500},{"date":"1397/06/25 17:30","price":1711500},{"date":"1397/06/25 17:40","price":1712500},{"date":"1397/06/25 17:45","price":1707500},{"date":"1397/06/25 17:55","price":1704500},{"date":"1397/06/25 18:00","price":1708500},{"date":"1397/06/25 18:05","price":1713500},{"date":"1397/06/25 18:10","price":1711500},{"date":"1397/06/25 18:15","price":1710500},{"date":"1397/06/25 18:20","price":1703500},{"date":"1397/06/25 18:25","price":1701500},{"date":"1397/06/25 18:30","price":1702500},{"date":"1397/06/25 18:40","price":1708500},{"date":"1397/06/25 18:45","price":1704500},{"date":"1397/06/25 18:50","price":1702500},{"date":"1397/06/25 19:00","price":1703500},{"date":"1397/06/25 19:10","price":1702500},{"date":"1397/06/25 19:15","price":1700500},{"date":"1397/06/25 19:25","price":1697500},{"date":"1397/06/25 19:40","price":1689500},{"date":"1397/06/25 19:45","price":1691500},{"date":"1397/06/25 19:55","price":1695500},{"date":"1397/06/25 20:10","price":1697500}
بروزرسانی در تاریخ 03 شهریور 1398