پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
1671000
بیشترین: 
1717000
قیمت تقلبی: 
1698000
زمان: 
6/25 20:10
قیمت آبشده بنکداری امروز 25 شهریور 1397
قیمت آبشده بنکداریدر تاریخ 25 شهریور 1397 , 1698000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/25 11:20","price":1704000},{"date":"1397/06/25 11:25","price":1717000},{"date":"1397/06/25 11:40","price":1676000},{"date":"1397/06/25 11:45","price":1687000},{"date":"1397/06/25 11:50","price":1688000},{"date":"1397/06/25 11:55","price":1671000},{"date":"1397/06/25 12:00","price":1683000},{"date":"1397/06/25 12:10","price":1694000},{"date":"1397/06/25 12:15","price":1681000},{"date":"1397/06/25 12:20","price":1690000},{"date":"1397/06/25 12:25","price":1681000},{"date":"1397/06/25 12:30","price":1682000},{"date":"1397/06/25 12:40","price":1681000},{"date":"1397/06/25 12:45","price":1685000},{"date":"1397/06/25 12:55","price":1689000},{"date":"1397/06/25 13:05","price":1693000},{"date":"1397/06/25 13:10","price":1699000},{"date":"1397/06/25 13:15","price":1689000},{"date":"1397/06/25 13:20","price":1690000},{"date":"1397/06/25 13:25","price":1697000},{"date":"1397/06/25 13:30","price":1696000},{"date":"1397/06/25 13:45","price":1690000},{"date":"1397/06/25 13:50","price":1689000},{"date":"1397/06/25 13:55","price":1691000},{"date":"1397/06/25 14:05","price":1686000},{"date":"1397/06/25 14:10","price":1692000},{"date":"1397/06/25 14:15","price":1695000},{"date":"1397/06/25 14:25","price":1691000},{"date":"1397/06/25 14:45","price":1692000},{"date":"1397/06/25 14:55","price":1689000},{"date":"1397/06/25 15:05","price":1691000},{"date":"1397/06/25 15:10","price":1689000},{"date":"1397/06/25 15:15","price":1688000},{"date":"1397/06/25 15:25","price":1692000},{"date":"1397/06/25 15:30","price":1693000},{"date":"1397/06/25 15:45","price":1694000},{"date":"1397/06/25 15:55","price":1693000},{"date":"1397/06/25 16:05","price":1691000},{"date":"1397/06/25 16:15","price":1692000},{"date":"1397/06/25 16:25","price":1694000},{"date":"1397/06/25 16:40","price":1697000},{"date":"1397/06/25 16:45","price":1699000},{"date":"1397/06/25 16:50","price":1702000},{"date":"1397/06/25 16:55","price":1706000},{"date":"1397/06/25 17:05","price":1710000},{"date":"1397/06/25 17:20","price":1708000},{"date":"1397/06/25 17:25","price":1713000},{"date":"1397/06/25 17:30","price":1712000},{"date":"1397/06/25 17:40","price":1713000},{"date":"1397/06/25 17:45","price":1708000},{"date":"1397/06/25 17:55","price":1705000},{"date":"1397/06/25 18:00","price":1709000},{"date":"1397/06/25 18:05","price":1714000},{"date":"1397/06/25 18:10","price":1712000},{"date":"1397/06/25 18:15","price":1711000},{"date":"1397/06/25 18:20","price":1704000},{"date":"1397/06/25 18:25","price":1702000},{"date":"1397/06/25 18:30","price":1703000},{"date":"1397/06/25 18:40","price":1709000},{"date":"1397/06/25 18:45","price":1705000},{"date":"1397/06/25 18:50","price":1703000},{"date":"1397/06/25 19:00","price":1704000},{"date":"1397/06/25 19:10","price":1703000},{"date":"1397/06/25 19:15","price":1701000},{"date":"1397/06/25 19:25","price":1698000},{"date":"1397/06/25 19:40","price":1690000},{"date":"1397/06/25 19:45","price":1692000},{"date":"1397/06/25 19:55","price":1696000},{"date":"1397/06/25 20:10","price":1698000}
بروزرسانی در تاریخ 04 شهریور 1398