پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
14022
بیشترین: 
14759
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
14270
زمان: 
6/25 21:20
قیمت دلار امروز 25 شهریور 1397
قیمت دلاردر تاریخ 25 شهریور 1397 , 14270 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/25 11:20","price":14094},{"date":"1397/06/25 11:30","price":14759},{"date":"1397/06/25 11:50","price":14135},{"date":"1397/06/25 12:00","price":14053},{"date":"1397/06/25 12:10","price":14054},{"date":"1397/06/25 12:20","price":14022},{"date":"1397/06/25 12:30","price":14053},{"date":"1397/06/25 12:50","price":14056},{"date":"1397/06/25 13:00","price":14093},{"date":"1397/06/25 13:10","price":14117},{"date":"1397/06/25 13:20","price":14147},{"date":"1397/06/25 13:30","price":14178},{"date":"1397/06/25 13:50","price":14205},{"date":"1397/06/25 14:00","price":14142},{"date":"1397/06/25 14:10","price":14157},{"date":"1397/06/25 14:20","price":14150},{"date":"1397/06/25 14:30","price":14166},{"date":"1397/06/25 14:50","price":14150},{"date":"1397/06/25 15:00","price":14134},{"date":"1397/06/25 15:10","price":14056},{"date":"1397/06/25 15:20","price":14173},{"date":"1397/06/25 15:30","price":14176},{"date":"1397/06/25 15:50","price":14203},{"date":"1397/06/25 16:00","price":14199},{"date":"1397/06/25 16:10","price":14196},{"date":"1397/06/25 16:20","price":14211},{"date":"1397/06/25 16:30","price":14227},{"date":"1397/06/25 16:50","price":14321},{"date":"1397/06/25 17:00","price":14399},{"date":"1397/06/25 17:10","price":14352},{"date":"1397/06/25 17:20","price":14337},{"date":"1397/06/25 17:50","price":14305},{"date":"1397/06/25 18:00","price":14290},{"date":"1397/06/25 18:20","price":14305},{"date":"1397/06/25 18:30","price":14290},{"date":"1397/06/25 18:50","price":14239},{"date":"1397/06/25 19:00","price":14270},{"date":"1397/06/25 19:10","price":14223},{"date":"1397/06/25 19:20","price":14192},{"date":"1397/06/25 19:30","price":14207},{"date":"1397/06/25 19:50","price":14145},{"date":"1397/06/25 20:00","price":14207},{"date":"1397/06/25 20:10","price":14192},{"date":"1397/06/25 20:30","price":14248},{"date":"1397/06/25 20:50","price":14254},{"date":"1397/06/25 21:00","price":14239},{"date":"1397/06/25 21:10","price":14286},{"date":"1397/06/25 21:20","price":14270}
بروزرسانی در تاریخ 01 شهریور 1398