پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
514060
بیشترین: 
528220
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
522370
زمان: 
6/25 20:10
قیمت گرم طلا ۲۴ امروز 25 شهریور 1397
قیمت گرم طلا ۲۴در تاریخ 25 شهریور 1397 , 522370 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/25 11:20","price":524210},{"date":"1397/06/25 11:25","price":528220},{"date":"1397/06/25 11:40","price":515600},{"date":"1397/06/25 11:45","price":518980},{"date":"1397/06/25 11:50","price":519290},{"date":"1397/06/25 11:55","price":514060},{"date":"1397/06/25 12:00","price":517750},{"date":"1397/06/25 12:10","price":521140},{"date":"1397/06/25 12:15","price":517130},{"date":"1397/06/25 12:20","price":519910},{"date":"1397/06/25 12:25","price":517130},{"date":"1397/06/25 12:30","price":517440},{"date":"1397/06/25 12:40","price":517130},{"date":"1397/06/25 12:45","price":518370},{"date":"1397/06/25 12:55","price":519600},{"date":"1397/06/25 13:05","price":520830},{"date":"1397/06/25 13:10","price":522680},{"date":"1397/06/25 13:15","price":519600},{"date":"1397/06/25 13:20","price":519910},{"date":"1397/06/25 13:25","price":522060},{"date":"1397/06/25 13:30","price":521750},{"date":"1397/06/25 13:45","price":519910},{"date":"1397/06/25 13:50","price":519600},{"date":"1397/06/25 13:55","price":520210},{"date":"1397/06/25 14:05","price":518670},{"date":"1397/06/25 14:10","price":520520},{"date":"1397/06/25 14:15","price":521440},{"date":"1397/06/25 14:25","price":520210},{"date":"1397/06/25 14:45","price":520520},{"date":"1397/06/25 14:55","price":519440},{"date":"1397/06/25 15:00","price":519600},{"date":"1397/06/25 15:05","price":520210},{"date":"1397/06/25 15:10","price":519600},{"date":"1397/06/25 15:15","price":519290},{"date":"1397/06/25 15:25","price":520520},{"date":"1397/06/25 15:30","price":520830},{"date":"1397/06/25 15:40","price":520670},{"date":"1397/06/25 15:45","price":520980},{"date":"1397/06/25 15:50","price":521140},{"date":"1397/06/25 15:55","price":520830},{"date":"1397/06/25 16:05","price":520210},{"date":"1397/06/25 16:15","price":520520},{"date":"1397/06/25 16:25","price":520980},{"date":"1397/06/25 16:30","price":521140},{"date":"1397/06/25 16:40","price":522060},{"date":"1397/06/25 16:45","price":522680},{"date":"1397/06/25 16:50","price":523600},{"date":"1397/06/25 16:55","price":524830},{"date":"1397/06/25 17:05","price":526060},{"date":"1397/06/25 17:20","price":525450},{"date":"1397/06/25 17:25","price":526980},{"date":"1397/06/25 17:30","price":526680},{"date":"1397/06/25 17:40","price":526980},{"date":"1397/06/25 17:45","price":525450},{"date":"1397/06/25 17:55","price":524520},{"date":"1397/06/25 18:00","price":525750},{"date":"1397/06/25 18:05","price":527290},{"date":"1397/06/25 18:10","price":526680},{"date":"1397/06/25 18:15","price":526370},{"date":"1397/06/25 18:20","price":524210},{"date":"1397/06/25 18:25","price":523600},{"date":"1397/06/25 18:40","price":525750},{"date":"1397/06/25 18:45","price":524520},{"date":"1397/06/25 18:50","price":523910},{"date":"1397/06/25 19:00","price":524210},{"date":"1397/06/25 19:10","price":523910},{"date":"1397/06/25 19:15","price":523290},{"date":"1397/06/25 19:25","price":522370},{"date":"1397/06/25 19:40","price":519910},{"date":"1397/06/25 19:45","price":520520},{"date":"1397/06/25 19:55","price":521750},{"date":"1397/06/25 20:10","price":522370}
بروزرسانی در تاریخ 30 مرداد 1398