پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
1739700
بیشترین: 
1834000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1771000
زمان: 
6/25 21:10
قیمت مثقال / حواله جهانی امروز 25 شهریور 1397
قیمت مثقال / حواله جهانیدر تاریخ 25 شهریور 1397 , 1771000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/25 11:15","price":1751100},{"date":"1397/06/25 11:20","price":1779100},{"date":"1397/06/25 11:25","price":1834000},{"date":"1397/06/25 11:30","price":1786900},{"date":"1397/06/25 11:40","price":1761100},{"date":"1397/06/25 11:45","price":1756200},{"date":"1397/06/25 11:50","price":1752700},{"date":"1397/06/25 11:55","price":1749800},{"date":"1397/06/25 12:00","price":1739700},{"date":"1397/06/25 12:05","price":1745600},{"date":"1397/06/25 12:10","price":1755700},{"date":"1397/06/25 12:15","price":1742100},{"date":"1397/06/25 12:20","price":1749800},{"date":"1397/06/25 12:25","price":1746000},{"date":"1397/06/25 12:30","price":1743700},{"date":"1397/06/25 12:40","price":1743200},{"date":"1397/06/25 12:45","price":1746300},{"date":"1397/06/25 12:50","price":1751000},{"date":"1397/06/25 13:00","price":1752100},{"date":"1397/06/25 13:10","price":1753900},{"date":"1397/06/25 13:15","price":1757700},{"date":"1397/06/25 13:25","price":1761600},{"date":"1397/06/25 13:30","price":1762500},{"date":"1397/06/25 13:40","price":1764900},{"date":"1397/06/25 13:50","price":1759100},{"date":"1397/06/25 13:55","price":1757100},{"date":"1397/06/25 14:00","price":1759100},{"date":"1397/06/25 14:05","price":1758100},{"date":"1397/06/25 14:10","price":1762100},{"date":"1397/06/25 14:15","price":1758100},{"date":"1397/06/25 14:25","price":1760100},{"date":"1397/06/25 14:30","price":1754200},{"date":"1397/06/25 14:40","price":1756100},{"date":"1397/06/25 14:45","price":1758100},{"date":"1397/06/25 14:55","price":1756100},{"date":"1397/06/25 15:05","price":1747200},{"date":"1397/06/25 15:10","price":1757800},{"date":"1397/06/25 15:15","price":1760900},{"date":"1397/06/25 15:20","price":1759800},{"date":"1397/06/25 15:25","price":1761300},{"date":"1397/06/25 15:30","price":1759300},{"date":"1397/06/25 15:40","price":1763200},{"date":"1397/06/25 15:45","price":1762800},{"date":"1397/06/25 15:50","price":1763500},{"date":"1397/06/25 15:55","price":1764200},{"date":"1397/06/25 16:00","price":1763800},{"date":"1397/06/25 16:05","price":1764900},{"date":"1397/06/25 16:10","price":1763800},{"date":"1397/06/25 16:15","price":1765700},{"date":"1397/06/25 16:20","price":1767700},{"date":"1397/06/25 16:30","price":1773500},{"date":"1397/06/25 16:40","price":1777400},{"date":"1397/06/25 16:45","price":1779400},{"date":"1397/06/25 16:50","price":1781400},{"date":"1397/06/25 16:55","price":1789100},{"date":"1397/06/25 17:00","price":1781400},{"date":"1397/06/25 17:05","price":1783200},{"date":"1397/06/25 17:10","price":1785200},{"date":"1397/06/25 17:15","price":1781400},{"date":"1397/06/25 17:30","price":1783200},{"date":"1397/06/25 17:40","price":1781400},{"date":"1397/06/25 17:45","price":1775500},{"date":"1397/06/25 18:00","price":1777400},{"date":"1397/06/25 18:05","price":1775500},{"date":"1397/06/25 18:10","price":1779400},{"date":"1397/06/25 18:15","price":1777400},{"date":"1397/06/25 18:20","price":1775500},{"date":"1397/06/25 18:30","price":1771500},{"date":"1397/06/25 18:40","price":1771000},{"date":"1397/06/25 18:45","price":1769200},{"date":"1397/06/25 18:50","price":1767200},{"date":"1397/06/25 18:55","price":1773000},{"date":"1397/06/25 19:00","price":1769200},{"date":"1397/06/25 19:05","price":1767200},{"date":"1397/06/25 19:10","price":1768400},{"date":"1397/06/25 19:15","price":1763300},{"date":"1397/06/25 19:20","price":1765200},{"date":"1397/06/25 19:30","price":1761300},{"date":"1397/06/25 19:40","price":1758600},{"date":"1397/06/25 19:45","price":1757400},{"date":"1397/06/25 19:55","price":1765200},{"date":"1397/06/25 20:00","price":1767200},{"date":"1397/06/25 20:05","price":1763300},{"date":"1397/06/25 20:10","price":1765200},{"date":"1397/06/25 20:15","price":1763300},{"date":"1397/06/25 20:20","price":1771000},{"date":"1397/06/25 20:25","price":1770300},{"date":"1397/06/25 20:40","price":1771000},{"date":"1397/06/25 20:50","price":1769200},{"date":"1397/06/25 21:00","price":1773000},{"date":"1397/06/25 21:10","price":1771000}
بروزرسانی در تاریخ 31 خرداد 1398