پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
1746000
بیشترین: 
1840200
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1777300
زمان: 
6/25 21:10
قیمت مثقال / عیار جهانی امروز 25 شهریور 1397
قیمت مثقال / عیار جهانیدر تاریخ 25 شهریور 1397 , 1777300 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/25 11:15","price":1757300},{"date":"1397/06/25 11:20","price":1785400},{"date":"1397/06/25 11:25","price":1840200},{"date":"1397/06/25 11:30","price":1793100},{"date":"1397/06/25 11:40","price":1767300},{"date":"1397/06/25 11:45","price":1762400},{"date":"1397/06/25 11:50","price":1758900},{"date":"1397/06/25 11:55","price":1756100},{"date":"1397/06/25 12:00","price":1746000},{"date":"1397/06/25 12:05","price":1751800},{"date":"1397/06/25 12:10","price":1761900},{"date":"1397/06/25 12:15","price":1748300},{"date":"1397/06/25 12:20","price":1756100},{"date":"1397/06/25 12:25","price":1752200},{"date":"1397/06/25 12:30","price":1750000},{"date":"1397/06/25 12:40","price":1749500},{"date":"1397/06/25 12:45","price":1752600},{"date":"1397/06/25 12:50","price":1757200},{"date":"1397/06/25 13:00","price":1758300},{"date":"1397/06/25 13:10","price":1760200},{"date":"1397/06/25 13:15","price":1763900},{"date":"1397/06/25 13:25","price":1767800},{"date":"1397/06/25 13:30","price":1768800},{"date":"1397/06/25 13:40","price":1771100},{"date":"1397/06/25 13:50","price":1765300},{"date":"1397/06/25 13:55","price":1763300},{"date":"1397/06/25 14:00","price":1765300},{"date":"1397/06/25 14:05","price":1764300},{"date":"1397/06/25 14:10","price":1768300},{"date":"1397/06/25 14:15","price":1764300},{"date":"1397/06/25 14:25","price":1766300},{"date":"1397/06/25 14:30","price":1760400},{"date":"1397/06/25 14:40","price":1762300},{"date":"1397/06/25 14:45","price":1764300},{"date":"1397/06/25 14:55","price":1762300},{"date":"1397/06/25 15:05","price":1753400},{"date":"1397/06/25 15:10","price":1764000},{"date":"1397/06/25 15:15","price":1767200},{"date":"1397/06/25 15:20","price":1766000},{"date":"1397/06/25 15:25","price":1767500},{"date":"1397/06/25 15:30","price":1765500},{"date":"1397/06/25 15:40","price":1769400},{"date":"1397/06/25 15:45","price":1769000},{"date":"1397/06/25 15:50","price":1769800},{"date":"1397/06/25 15:55","price":1770400},{"date":"1397/06/25 16:00","price":1770000},{"date":"1397/06/25 16:05","price":1771100},{"date":"1397/06/25 16:10","price":1770000},{"date":"1397/06/25 16:15","price":1771900},{"date":"1397/06/25 16:20","price":1773900},{"date":"1397/06/25 16:30","price":1779800},{"date":"1397/06/25 16:40","price":1783600},{"date":"1397/06/25 16:45","price":1785600},{"date":"1397/06/25 16:50","price":1787600},{"date":"1397/06/25 16:55","price":1795300},{"date":"1397/06/25 17:00","price":1787600},{"date":"1397/06/25 17:05","price":1789500},{"date":"1397/06/25 17:10","price":1791500},{"date":"1397/06/25 17:15","price":1787600},{"date":"1397/06/25 17:30","price":1789500},{"date":"1397/06/25 17:40","price":1787600},{"date":"1397/06/25 17:45","price":1781700},{"date":"1397/06/25 18:00","price":1783600},{"date":"1397/06/25 18:05","price":1781700},{"date":"1397/06/25 18:10","price":1785600},{"date":"1397/06/25 18:15","price":1783600},{"date":"1397/06/25 18:20","price":1781700},{"date":"1397/06/25 18:30","price":1777800},{"date":"1397/06/25 18:40","price":1777300},{"date":"1397/06/25 18:45","price":1775400},{"date":"1397/06/25 18:50","price":1773400},{"date":"1397/06/25 18:55","price":1779300},{"date":"1397/06/25 19:00","price":1775400},{"date":"1397/06/25 19:05","price":1773400},{"date":"1397/06/25 19:10","price":1774600},{"date":"1397/06/25 19:15","price":1769500},{"date":"1397/06/25 19:20","price":1771400},{"date":"1397/06/25 19:30","price":1767500},{"date":"1397/06/25 19:40","price":1764800},{"date":"1397/06/25 19:45","price":1763700},{"date":"1397/06/25 19:55","price":1771400},{"date":"1397/06/25 20:00","price":1773400},{"date":"1397/06/25 20:05","price":1769500},{"date":"1397/06/25 20:10","price":1771400},{"date":"1397/06/25 20:15","price":1769500},{"date":"1397/06/25 20:20","price":1777300},{"date":"1397/06/25 20:25","price":1776500},{"date":"1397/06/25 20:40","price":1777300},{"date":"1397/06/25 20:50","price":1775400},{"date":"1397/06/25 21:00","price":1779300},{"date":"1397/06/25 21:10","price":1777300}
بروزرسانی در تاریخ 31 مرداد 1398