کمترین: 
154302
بیشترین: 
155710
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
155710.0
زمان: 
6/25 14:10
قیمت شاخص بورس امروز 25 شهریور 1397
قیمت نهایی شاخص بورسدر تاریخ 25 شهریور 1397 , 155710.0 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/25 11:10","price":154302.0},{"date":"1397/06/25 14:10","price":155710.0}
بروزرسانی در تاریخ 23 مهر 1398