پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
13520
بیشترین: 
14180
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
14080
زمان: 
6/25 22:00
قیمت دلار هرات امروز 25 شهریور 1397
قیمت دلار هراتدر تاریخ 25 شهریور 1397 , 14080 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/25 10:50","price":14050},{"date":"1397/06/25 11:00","price":14150},{"date":"1397/06/25 11:10","price":14070},{"date":"1397/06/25 11:20","price":14120},{"date":"1397/06/25 11:30","price":14180},{"date":"1397/06/25 11:50","price":13850},{"date":"1397/06/25 12:00","price":13800},{"date":"1397/06/25 12:10","price":13950},{"date":"1397/06/25 12:20","price":13900},{"date":"1397/06/25 12:30","price":13880},{"date":"1397/06/25 12:50","price":13950},{"date":"1397/06/25 13:00","price":13970},{"date":"1397/06/25 13:10","price":14000},{"date":"1397/06/25 13:20","price":13950},{"date":"1397/06/25 13:30","price":14100},{"date":"1397/06/25 13:50","price":14000},{"date":"1397/06/25 14:10","price":13980},{"date":"1397/06/25 14:20","price":14000},{"date":"1397/06/25 14:50","price":13940},{"date":"1397/06/25 15:00","price":13520},{"date":"1397/06/25 15:10","price":13930},{"date":"1397/06/25 15:20","price":13980},{"date":"1397/06/25 15:30","price":13930},{"date":"1397/06/25 15:50","price":14000},{"date":"1397/06/25 16:00","price":13980},{"date":"1397/06/25 16:10","price":14000},{"date":"1397/06/25 16:20","price":13980},{"date":"1397/06/25 16:30","price":13990},{"date":"1397/06/25 16:50","price":14050},{"date":"1397/06/25 17:00","price":14150},{"date":"1397/06/25 17:10","price":14100},{"date":"1397/06/25 17:30","price":14110},{"date":"1397/06/25 17:50","price":14150},{"date":"1397/06/25 18:10","price":14080},{"date":"1397/06/25 18:20","price":14070},{"date":"1397/06/25 18:30","price":14000},{"date":"1397/06/25 18:50","price":13980},{"date":"1397/06/25 19:20","price":14000},{"date":"1397/06/25 19:30","price":13990},{"date":"1397/06/25 19:50","price":13950},{"date":"1397/06/25 20:00","price":14000},{"date":"1397/06/25 20:50","price":13980},{"date":"1397/06/25 21:00","price":14030},{"date":"1397/06/25 21:10","price":14010},{"date":"1397/06/25 21:20","price":14050},{"date":"1397/06/25 21:50","price":14070},{"date":"1397/06/25 22:00","price":14080}
بروزرسانی در تاریخ 29 مرداد 1398