پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
1685
بیشترین: 
1788
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1731
زمان: 
6/25 21:10
قیمت کرون نروژ امروز 25 شهریور 1397
قیمت کرون نروژدر تاریخ 25 شهریور 1397 , 1731 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/25 10:20","price":1685},{"date":"1397/06/25 11:20","price":1690},{"date":"1397/06/25 11:30","price":1788},{"date":"1397/06/25 11:50","price":1709},{"date":"1397/06/25 12:00","price":1706},{"date":"1397/06/25 12:10","price":1694},{"date":"1397/06/25 12:20","price":1701},{"date":"1397/06/25 12:30","price":1703},{"date":"1397/06/25 12:50","price":1701},{"date":"1397/06/25 13:00","price":1708},{"date":"1397/06/25 13:10","price":1710},{"date":"1397/06/25 13:20","price":1716},{"date":"1397/06/25 13:30","price":1718},{"date":"1397/06/25 13:50","price":1721},{"date":"1397/06/25 14:00","price":1714},{"date":"1397/06/25 14:30","price":1716},{"date":"1397/06/25 14:50","price":1714},{"date":"1397/06/25 15:00","price":1713},{"date":"1397/06/25 15:10","price":1707},{"date":"1397/06/25 15:20","price":1718},{"date":"1397/06/25 15:50","price":1719},{"date":"1397/06/25 16:00","price":1720},{"date":"1397/06/25 16:20","price":1722},{"date":"1397/06/25 16:30","price":1724},{"date":"1397/06/25 16:50","price":1735},{"date":"1397/06/25 17:00","price":1743},{"date":"1397/06/25 17:10","price":1739},{"date":"1397/06/25 17:20","price":1738},{"date":"1397/06/25 17:30","price":1737},{"date":"1397/06/25 18:00","price":1731},{"date":"1397/06/25 18:10","price":1733},{"date":"1397/06/25 18:30","price":1731},{"date":"1397/06/25 18:50","price":1725},{"date":"1397/06/25 19:00","price":1729},{"date":"1397/06/25 19:10","price":1726},{"date":"1397/06/25 19:20","price":1720},{"date":"1397/06/25 19:30","price":1721},{"date":"1397/06/25 19:50","price":1714},{"date":"1397/06/25 20:00","price":1721},{"date":"1397/06/25 20:10","price":1720},{"date":"1397/06/25 20:30","price":1726},{"date":"1397/06/25 20:50","price":1727},{"date":"1397/06/25 21:00","price":1725},{"date":"1397/06/25 21:10","price":1731}
بروزرسانی در تاریخ 29 مرداد 1398