پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
36635
بیشترین: 
38879
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
37633
زمان: 
6/25 21:10
قیمت دینار بحرین امروز 25 شهریور 1397
قیمت دینار بحریندر تاریخ 25 شهریور 1397 , 37633 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/25 10:20","price":36635},{"date":"1397/06/25 11:20","price":36735},{"date":"1397/06/25 11:30","price":38879},{"date":"1397/06/25 11:50","price":37154},{"date":"1397/06/25 12:00","price":37101},{"date":"1397/06/25 12:10","price":36822},{"date":"1397/06/25 12:20","price":36977},{"date":"1397/06/25 12:30","price":37019},{"date":"1397/06/25 12:50","price":36985},{"date":"1397/06/25 13:00","price":37249},{"date":"1397/06/25 13:10","price":37188},{"date":"1397/06/25 13:20","price":37309},{"date":"1397/06/25 13:30","price":37349},{"date":"1397/06/25 13:50","price":37420},{"date":"1397/06/25 14:00","price":37254},{"date":"1397/06/25 14:10","price":37275},{"date":"1397/06/25 14:30","price":37317},{"date":"1397/06/25 14:50","price":37259},{"date":"1397/06/25 15:00","price":37233},{"date":"1397/06/25 15:10","price":37151},{"date":"1397/06/25 15:20","price":37351},{"date":"1397/06/25 15:50","price":37375},{"date":"1397/06/25 16:00","price":37404},{"date":"1397/06/25 16:10","price":37396},{"date":"1397/06/25 16:20","price":37436},{"date":"1397/06/25 16:30","price":37478},{"date":"1397/06/25 16:50","price":37725},{"date":"1397/06/25 17:00","price":37891},{"date":"1397/06/25 17:10","price":37807},{"date":"1397/06/25 17:20","price":37791},{"date":"1397/06/25 17:30","price":37767},{"date":"1397/06/25 18:00","price":37644},{"date":"1397/06/25 18:10","price":37683},{"date":"1397/06/25 18:30","price":37644},{"date":"1397/06/25 18:50","price":37509},{"date":"1397/06/25 19:00","price":37591},{"date":"1397/06/25 19:10","price":37525},{"date":"1397/06/25 19:20","price":37385},{"date":"1397/06/25 19:30","price":37425},{"date":"1397/06/25 19:50","price":37262},{"date":"1397/06/25 20:00","price":37425},{"date":"1397/06/25 20:10","price":37385},{"date":"1397/06/25 20:30","price":37533},{"date":"1397/06/25 20:50","price":37549},{"date":"1397/06/25 21:00","price":37509},{"date":"1397/06/25 21:10","price":37633}
بروزرسانی در تاریخ 29 مرداد 1398