پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
35998
بیشترین: 
38203
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
36979
زمان: 
6/25 21:10
قیمت ریال عمان امروز 25 شهریور 1397
قیمت ریال عماندر تاریخ 25 شهریور 1397 , 36979 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/25 10:20","price":35998},{"date":"1397/06/25 11:20","price":36096},{"date":"1397/06/25 11:30","price":38203},{"date":"1397/06/25 11:50","price":36508},{"date":"1397/06/25 12:00","price":36456},{"date":"1397/06/25 12:10","price":36182},{"date":"1397/06/25 12:20","price":36334},{"date":"1397/06/25 12:30","price":36376},{"date":"1397/06/25 12:50","price":36342},{"date":"1397/06/25 13:00","price":36479},{"date":"1397/06/25 13:10","price":36541},{"date":"1397/06/25 13:20","price":36660},{"date":"1397/06/25 13:30","price":36699},{"date":"1397/06/25 13:50","price":36769},{"date":"1397/06/25 14:00","price":36606},{"date":"1397/06/25 14:10","price":36627},{"date":"1397/06/25 14:30","price":36668},{"date":"1397/06/25 14:50","price":36611},{"date":"1397/06/25 15:00","price":36585},{"date":"1397/06/25 15:10","price":36466},{"date":"1397/06/25 15:20","price":36702},{"date":"1397/06/25 15:50","price":36725},{"date":"1397/06/25 16:00","price":36754},{"date":"1397/06/25 16:10","price":36746},{"date":"1397/06/25 16:20","price":36785},{"date":"1397/06/25 16:30","price":36826},{"date":"1397/06/25 16:50","price":37069},{"date":"1397/06/25 17:00","price":37232},{"date":"1397/06/25 17:10","price":37150},{"date":"1397/06/25 17:20","price":37134},{"date":"1397/06/25 17:30","price":37111},{"date":"1397/06/25 18:00","price":36989},{"date":"1397/06/25 18:10","price":37028},{"date":"1397/06/25 18:30","price":36989},{"date":"1397/06/25 18:50","price":36857},{"date":"1397/06/25 19:00","price":36937},{"date":"1397/06/25 19:10","price":36873},{"date":"1397/06/25 19:20","price":36735},{"date":"1397/06/25 19:30","price":36774},{"date":"1397/06/25 19:50","price":36614},{"date":"1397/06/25 20:00","price":36774},{"date":"1397/06/25 20:10","price":36735},{"date":"1397/06/25 20:30","price":36880},{"date":"1397/06/25 20:50","price":36896},{"date":"1397/06/25 21:00","price":36857},{"date":"1397/06/25 21:10","price":36979}
بروزرسانی در تاریخ 27 مرداد 1398