پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
3818
بیشترین: 
4052
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3914
زمان: 
6/25 21:10
قیمت ریال قطر امروز 25 شهریور 1397
قیمت ریال قطردر تاریخ 25 شهریور 1397 , 3914 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/25 10:20","price":3818},{"date":"1397/06/25 11:30","price":4052},{"date":"1397/06/25 11:50","price":3894},{"date":"1397/06/25 12:00","price":3880},{"date":"1397/06/25 12:10","price":3854},{"date":"1397/06/25 12:20","price":3867},{"date":"1397/06/25 12:30","price":3863},{"date":"1397/06/25 12:50","price":3846},{"date":"1397/06/25 13:00","price":3874},{"date":"1397/06/25 13:10","price":3872},{"date":"1397/06/25 13:20","price":3893},{"date":"1397/06/25 13:30","price":3880},{"date":"1397/06/25 13:50","price":3898},{"date":"1397/06/25 14:00","price":3883},{"date":"1397/06/25 14:10","price":3881},{"date":"1397/06/25 14:20","price":3885},{"date":"1397/06/25 14:30","price":3889},{"date":"1397/06/25 14:50","price":3885},{"date":"1397/06/25 15:00","price":3881},{"date":"1397/06/25 15:10","price":3877},{"date":"1397/06/25 15:20","price":3889},{"date":"1397/06/25 15:30","price":3893},{"date":"1397/06/25 15:50","price":3896},{"date":"1397/06/25 16:00","price":3899},{"date":"1397/06/25 16:10","price":3898},{"date":"1397/06/25 16:20","price":3902},{"date":"1397/06/25 16:30","price":3906},{"date":"1397/06/25 17:10","price":3936},{"date":"1397/06/25 17:20","price":3945},{"date":"1397/06/25 17:30","price":3936},{"date":"1397/06/25 18:00","price":3924},{"date":"1397/06/25 18:10","price":3928},{"date":"1397/06/25 18:30","price":3924},{"date":"1397/06/25 18:50","price":3914},{"date":"1397/06/25 19:10","price":3911},{"date":"1397/06/25 19:20","price":3897},{"date":"1397/06/25 19:30","price":3901},{"date":"1397/06/25 19:50","price":3888},{"date":"1397/06/25 20:10","price":3897},{"date":"1397/06/25 20:30","price":3910},{"date":"1397/06/25 20:50","price":3918},{"date":"1397/06/25 21:00","price":3910},{"date":"1397/06/25 21:10","price":3914}
بروزرسانی در تاریخ 31 مرداد 1398