پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
3711
بیشترین: 
3939
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3812
زمان: 
6/25 21:10
قیمت ریال عربستان امروز 25 شهریور 1397
قیمت ریال عربستاندر تاریخ 25 شهریور 1397 , 3812 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/25 10:20","price":3711},{"date":"1397/06/25 11:20","price":3721},{"date":"1397/06/25 11:30","price":3939},{"date":"1397/06/25 11:50","price":3764},{"date":"1397/06/25 12:00","price":3759},{"date":"1397/06/25 12:10","price":3730},{"date":"1397/06/25 12:20","price":3746},{"date":"1397/06/25 12:30","price":3750},{"date":"1397/06/25 12:50","price":3747},{"date":"1397/06/25 13:00","price":3761},{"date":"1397/06/25 13:10","price":3767},{"date":"1397/06/25 13:20","price":3780},{"date":"1397/06/25 13:30","price":3784},{"date":"1397/06/25 13:50","price":3791},{"date":"1397/06/25 14:00","price":3774},{"date":"1397/06/25 14:10","price":3776},{"date":"1397/06/25 14:30","price":3780},{"date":"1397/06/25 14:50","price":3775},{"date":"1397/06/25 15:00","price":3772},{"date":"1397/06/25 15:10","price":3760},{"date":"1397/06/25 15:20","price":3784},{"date":"1397/06/25 15:50","price":3786},{"date":"1397/06/25 16:00","price":3789},{"date":"1397/06/25 16:10","price":3788},{"date":"1397/06/25 16:20","price":3792},{"date":"1397/06/25 16:30","price":3797},{"date":"1397/06/25 16:50","price":3822},{"date":"1397/06/25 17:00","price":3839},{"date":"1397/06/25 17:10","price":3830},{"date":"1397/06/25 17:20","price":3828},{"date":"1397/06/25 17:30","price":3826},{"date":"1397/06/25 18:00","price":3814},{"date":"1397/06/25 18:10","price":3818},{"date":"1397/06/25 18:30","price":3814},{"date":"1397/06/25 18:50","price":3800},{"date":"1397/06/25 19:00","price":3808},{"date":"1397/06/25 19:10","price":3801},{"date":"1397/06/25 19:20","price":3787},{"date":"1397/06/25 19:30","price":3791},{"date":"1397/06/25 19:50","price":3775},{"date":"1397/06/25 20:00","price":3791},{"date":"1397/06/25 20:10","price":3787},{"date":"1397/06/25 20:30","price":3802},{"date":"1397/06/25 20:50","price":3804},{"date":"1397/06/25 21:00","price":3800},{"date":"1397/06/25 21:10","price":3812}
بروزرسانی در تاریخ 01 شهریور 1398