پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
46094
بیشترین: 
48918
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
47350
زمان: 
6/25 21:10
قیمت دینار کویت امروز 25 شهریور 1397
قیمت دینار کویتدر تاریخ 25 شهریور 1397 , 47350 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/25 10:20","price":46094},{"date":"1397/06/25 11:20","price":46220},{"date":"1397/06/25 11:30","price":48918},{"date":"1397/06/25 11:50","price":46747},{"date":"1397/06/25 12:00","price":46681},{"date":"1397/06/25 12:10","price":46330},{"date":"1397/06/25 12:20","price":46525},{"date":"1397/06/25 12:30","price":46578},{"date":"1397/06/25 12:50","price":46535},{"date":"1397/06/25 13:00","price":46711},{"date":"1397/06/25 13:10","price":46790},{"date":"1397/06/25 13:20","price":46943},{"date":"1397/06/25 13:30","price":46992},{"date":"1397/06/25 13:50","price":47082},{"date":"1397/06/25 14:00","price":46873},{"date":"1397/06/25 14:10","price":46900},{"date":"1397/06/25 14:30","price":46953},{"date":"1397/06/25 14:50","price":46880},{"date":"1397/06/25 15:00","price":46847},{"date":"1397/06/25 15:10","price":46744},{"date":"1397/06/25 15:20","price":46996},{"date":"1397/06/25 15:50","price":47026},{"date":"1397/06/25 16:00","price":47062},{"date":"1397/06/25 16:10","price":47052},{"date":"1397/06/25 16:20","price":47102},{"date":"1397/06/25 16:30","price":47155},{"date":"1397/06/25 16:50","price":47466},{"date":"1397/06/25 17:00","price":47675},{"date":"1397/06/25 17:10","price":47569},{"date":"1397/06/25 17:20","price":47549},{"date":"1397/06/25 17:30","price":47519},{"date":"1397/06/25 18:00","price":47364},{"date":"1397/06/25 18:10","price":47413},{"date":"1397/06/25 18:30","price":47364},{"date":"1397/06/25 18:50","price":47195},{"date":"1397/06/25 19:00","price":47297},{"date":"1397/06/25 19:10","price":47215},{"date":"1397/06/25 19:20","price":47039},{"date":"1397/06/25 19:30","price":47089},{"date":"1397/06/25 19:50","price":46883},{"date":"1397/06/25 20:00","price":47089},{"date":"1397/06/25 20:10","price":47039},{"date":"1397/06/25 20:30","price":47224},{"date":"1397/06/25 20:50","price":47244},{"date":"1397/06/25 21:00","price":47195},{"date":"1397/06/25 21:10","price":47350}
بروزرسانی در تاریخ 02 شهریور 1398