پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
8132
بیشترین: 
8630
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
8354
زمان: 
6/25 21:10
قیمت منات آذربایجان امروز 25 شهریور 1397
قیمت منات آذربایجاندر تاریخ 25 شهریور 1397 , 8354 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/25 10:20","price":8132},{"date":"1397/06/25 11:20","price":8154},{"date":"1397/06/25 11:30","price":8630},{"date":"1397/06/25 11:50","price":8247},{"date":"1397/06/25 12:00","price":8236},{"date":"1397/06/25 12:10","price":8174},{"date":"1397/06/25 12:20","price":8208},{"date":"1397/06/25 12:30","price":8218},{"date":"1397/06/25 12:50","price":8210},{"date":"1397/06/25 13:00","price":8241},{"date":"1397/06/25 13:10","price":8255},{"date":"1397/06/25 13:20","price":8282},{"date":"1397/06/25 13:30","price":8291},{"date":"1397/06/25 13:50","price":8307},{"date":"1397/06/25 14:00","price":8270},{"date":"1397/06/25 14:10","price":8274},{"date":"1397/06/25 14:30","price":8284},{"date":"1397/06/25 14:50","price":8271},{"date":"1397/06/25 15:00","price":8265},{"date":"1397/06/25 15:10","price":8238},{"date":"1397/06/25 15:20","price":8291},{"date":"1397/06/25 15:30","price":8290},{"date":"1397/06/25 15:50","price":8297},{"date":"1397/06/25 16:00","price":8303},{"date":"1397/06/25 16:10","price":8301},{"date":"1397/06/25 16:20","price":8310},{"date":"1397/06/25 16:30","price":8319},{"date":"1397/06/25 16:50","price":8374},{"date":"1397/06/25 17:00","price":8411},{"date":"1397/06/25 17:10","price":8392},{"date":"1397/06/25 17:20","price":8389},{"date":"1397/06/25 17:30","price":8384},{"date":"1397/06/25 18:00","price":8356},{"date":"1397/06/25 18:10","price":8365},{"date":"1397/06/25 18:30","price":8356},{"date":"1397/06/25 18:50","price":8326},{"date":"1397/06/25 19:00","price":8345},{"date":"1397/06/25 19:10","price":8330},{"date":"1397/06/25 19:20","price":8299},{"date":"1397/06/25 19:30","price":8308},{"date":"1397/06/25 19:50","price":8271},{"date":"1397/06/25 20:00","price":8308},{"date":"1397/06/25 20:10","price":8299},{"date":"1397/06/25 20:30","price":8332},{"date":"1397/06/25 20:50","price":8335},{"date":"1397/06/25 21:00","price":8326},{"date":"1397/06/25 21:10","price":8354}
بروزرسانی در تاریخ 01 شهریور 1398