پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
1538
بیشترین: 
1632
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1580
زمان: 
6/25 21:10
قیمت کرون سوئد امروز 25 شهریور 1397
قیمت کرون سوئددر تاریخ 25 شهریور 1397 , 1580 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/25 10:20","price":1538},{"date":"1397/06/25 11:20","price":1542},{"date":"1397/06/25 11:30","price":1632},{"date":"1397/06/25 11:50","price":1559},{"date":"1397/06/25 12:00","price":1557},{"date":"1397/06/25 12:10","price":1545},{"date":"1397/06/25 12:20","price":1552},{"date":"1397/06/25 12:30","price":1554},{"date":"1397/06/25 12:50","price":1552},{"date":"1397/06/25 13:00","price":1558},{"date":"1397/06/25 13:10","price":1561},{"date":"1397/06/25 13:20","price":1566},{"date":"1397/06/25 13:30","price":1568},{"date":"1397/06/25 13:50","price":1571},{"date":"1397/06/25 14:00","price":1564},{"date":"1397/06/25 14:30","price":1566},{"date":"1397/06/25 14:50","price":1564},{"date":"1397/06/25 15:00","price":1563},{"date":"1397/06/25 15:10","price":1558},{"date":"1397/06/25 15:20","price":1568},{"date":"1397/06/25 15:50","price":1569},{"date":"1397/06/25 16:00","price":1570},{"date":"1397/06/25 16:20","price":1571},{"date":"1397/06/25 16:30","price":1573},{"date":"1397/06/25 16:50","price":1583},{"date":"1397/06/25 17:00","price":1590},{"date":"1397/06/25 17:10","price":1587},{"date":"1397/06/25 17:20","price":1586},{"date":"1397/06/25 17:30","price":1585},{"date":"1397/06/25 18:00","price":1580},{"date":"1397/06/25 18:10","price":1582},{"date":"1397/06/25 18:30","price":1580},{"date":"1397/06/25 18:50","price":1574},{"date":"1397/06/25 19:00","price":1578},{"date":"1397/06/25 19:10","price":1575},{"date":"1397/06/25 19:20","price":1569},{"date":"1397/06/25 19:30","price":1571},{"date":"1397/06/25 19:50","price":1564},{"date":"1397/06/25 20:00","price":1571},{"date":"1397/06/25 20:10","price":1569},{"date":"1397/06/25 20:30","price":1575},{"date":"1397/06/25 20:50","price":1576},{"date":"1397/06/25 21:00","price":1574},{"date":"1397/06/25 21:10","price":1580}
بروزرسانی در تاریخ 27 مرداد 1398